Gå till innehåll
Svenska Triathlonförbundet
Svenska Triathlonförbundet

Tri in a Bag - Fritidsbanken

Via vårt samarbete med Fritidsbanken Länk till annan webbplats. kan du på tio utvalda orter i Sverige låna vårt koncept Tri in a Bag. Det är en väska som innehåller allt du behöver för att genomföra en enkel träningstävling på ett informellt och roligt sätt.

Nedan följer en beskrivning av hur du kan genomföra ett bra och trevligt arrangemang.

Triathlon består vanligtvis av simning, cykling och löpning.

Det går många triathlontävlingar i Sverige varje säsong, och hur långa sträckorna är varierar mycket. När ni använder denna utrustning väljer ni själva hur långt ni tycker är bra.

Några exempel:

200 m simning – 4 km cykel – 1 km löpning

300 m simning – 6 km cykel – 1,5 km löpning

Ni kan självklart göra flera varv av varje moment, exempelvis 100 m simning – 2 km cykling – 500 m löpning – 100 m simning – 2 km cykling – 500 m löpning.

Så här går ett triathlon till i praktiken

Simning

Det går att genomföra simningen var som helst där det passar er;
i en simbassäng/pool, sjö/hav eller i en å/älv.

För att simningen ska vara säker måste man ta hänsyn till:

-       Vattendjup i förhållande till deltagarnas förmåga

-       Strömmande vatten

-       Trafik på vattnet; båtar, jetskis etc.

-       Andra faror: fiskeutrustning i vattnet eller något annat

Simningen genomförs genom att deltagaren tar sig fram i vattnet av egen kraft. Det kan vara att man går/springer i vattnet eller att man verkligen simmar. Det finns inget krav på att simma crawl, i triathlon är alla simsätt tillåtna.

Tänk på:

-       det är ofta enkelt att använda saker som redan finns i vattnet för att skapa en bra bana, exempelvis bryggor, stolpar, eller små öar.

-       markera tydligt, med exempelvis koner eller markörskivor, var deltagarna ska gå i och ur vattnet.

-       använd de koner som finns till att markera vägen från simningen till växlingsområdet.

För alla deltagares säkerhet rekommenderar vi att hela simsträckan är synlig för den som är ansvarig.

Växling 1

Växlingsområdet är det ställe där deltagarna byter gren, exempelvis från simning till cykling eller från cykling till löpning.

I växlingsområdet lägger man all utrustning man behöver, exempelvis cykel + hjälm, löparskor och eventuella kläder man vill byta till.

Ett tips är att placera en kon eller en markörskiva där varje person har sin utrustning så att det blir lätt för var och en att hitta till sin plats.

I triathlon är det alltid obligatoriskt med cykelhjälm. Hjälmen ska vara knäppt innan man tar tag i cykeln i den första växlingen. Det är viktigt att hjälmen inte är skadad.

Cykel

Ni kan använda vilken cykel ni vill för att genomföra aktiviteten så länge den är säker. Det innebär att den ska ha fungerande bromsar och vara lagom stor för deltagaren.

Man måste vänta med att sätta sig på cykeln tills man har lämnat växlingsområdet och man måste gå av cykeln innan man kommer tillbaka dit.

Det är upp till den som arrangerar aktiviteten att hitta på en lämplig cykelsträcka. Använd koner och/eller pilar för att markera cykelsträckan. Det är viktigt att sträckningen är säker och att det ska finnas förutsättningar för att möta andra cyklister, fotgängare, hundar, eventuella motorfordon och andra faror.

Växling 2

Man kliver av cykeln innan man kommer in i växlingsområdet. Sedan ställer/lägger man cykeln på sin plats i växlingsområdet och tar av hjälmen. Hjälmen måste alltså vara knäppt ända tills cykeln är lämnad. När cykeln är lämnad är deltagaren redo att börja springa.

Löpning

Den enda utrustning som krävs för löpningen är ett par skor som är lämpliga att springa i. Beroende på hur ni lagt löparbanan så kan det även fungera att springa barfota.

Om det behövs kan det vara bra att markera löpsträckan med hjälp av koner. Vi rekommenderar att hela löpsträckan är synlig från den plats där arrangören befinner sig. Ofta kan detta uppnås genom att genomföra löpningen på en kort bana i öppen terräng där deltagarna springer flera varv.

Markera målet tydligt så att deltagaren kan se att hen har klarat sitt triathlon.

Heja heja!

Vad finns i väskan?

Markeringskoner (50 st flerfärgade)

Använd dessa för att identifiera in- och utfarten för simningen, vägen till växlingsområdet, cykelbanans riktning och svängar, löpbanans riktning och svängar och slutligen målområdet.

Flytbojar + en femlitersbehållare med kedja som vikt. (2 st)

Använd dessa med plastbehållaren (fylld med vatten) för att hålla flytbojen på plats som markör för simbanan.

Signalhorn

Använd signalhornet för att signalera början av aktiviteten, eller för att öka medvetenheten eller uppmärksamheten hos andra i närheten för att varna för potentiella faror.

Reflexvästar (2 st)

Aktivitetsledaren/ledarna bör bära väst för att identifiera sig som ansvarig för aktiviteten och för att visa personer i omgivningen vem de kan prata med under aktiviteten.

Skötsel av utrustningen

Efter att utrustningen har använts är det mycket viktigt att se till att allt är rent och torrt.

Flytboj och plastbehållare – båda ska vara helt tömda, rena och torra. Lock och ventiler ska vara öppna.

Reflexvästarna ska vara rena och torra

Markeringskonerna ska vara rena från smuts och sand och staplade på sitt stativ.

Vid frågor kontakta:

Publicerad: 2023-07-03

Senast uppdaterad: 2024-01-29

Författare: Henrik Jansson

SAMARBETSPARTNERS

Medlem i