Gå till innehåll
Svenska Triathlonförbundet
Svenska Triathlonförbundet

Juniortränarutbildning

Närmare 90 procent av alla barn och ungdomar i Sverige har någon gång under sin uppväxt varit med i en idrottsförening. Det ger idrottsrörelsen ett stort ansvar för att verksamheten bedrivs på ett bra sätt – på barn och ungas villkor. Här hittar du allt som rör föreningslivet.

Fortsättning

Arrangör - SISU Idrottsutbildarna

Fortsättningsutbildning för tränare lanseras under hösten 2020 men testkörs på ett par platser runt om i landet under våren 2020.

 

Juniortränarutbildning 14 - 20 år

Arrangör - Svenska Triathlonförbundet

Juniortränarutbildningen är tredje steget i vår utbildningstrappa. Utbildningen är grenspecifik och har som syfte att fördjupa sina kunskaper inom träningsfysiologi, träning- och tävlingsplanering samt krav- och kapacitetsanalys.

 

Praktik 20 timmar

Görs i föreningen

I samband med att du går steg 3 till juniortränare skall du som tränare genomföra 20 praktiktimmar i en triathlonförening. Under praktiken skall du planera, leda och utvärdera träning för aktiva i åldrarna 14 - 20 år. Fördelaktigt är att du under praktiken har en handledare i form av en annan tränare i föreningen. Denna tränare kan sedan också intyga på att du genomfört alla dina praktiktimmar. Efter genomförd praktik lämnar du in intyg/dokumentation och sedan blir du certifierad Juniortränare.

En bild

Publicerad: 2024-05-20

Senast uppdaterad: 2024-05-03

Författare: Ida Karlsson

SAMARBETSPARTNERS

Medlem i