Gå till innehåll
Svenska Triathlonförbundet
Svenska Triathlonförbundet

Föreningsinformation

Att välkomna paratriathleter in i föreningen ökar mångfalden inom vår idrott och bidrar till att uppfylla målet att Triathlon är för alla!

Som förening behöver ni inte starta upp specifika grupper för paratriathleter utan personer med funktionsnedsättning kan inkluderas i ordinarie verksamhet med viss anpassning. För att ge exempel på hur det kan se ut har vi tagit fram två inspirationsfilmer där du kan följa Sebastian som tränar med Väsby SS Triathlon Länk till annan webbplats. samt Andreas som tränar med IK NocOut.se Länk till annan webbplats.

Om ni vill starta upp eller redan är igång med verksamhet är det viktigt att se till att gå igenom tre steg för att ni som förening ska kunna få den hjälp och det stöd ni behöver samt att den verksamhet ni bedriver ska synas hos RF. Registreras inte verksamheten påverkar det Svenska Triathlonförbundets möjligheter att få medel för att utveckla och förbättra paratriathlon i Sverige.

Steg 1: Registrera föreningen på ParaMe.se Länk till annan webbplats.
Det är en webbplats framtagen av Parasport Sverige. Syftet med ParaMe.se är att underlätta för personer med funktionsnedsättning att hitta idrotter och föreningar i sitt närområde. Registreringen är kostnadsfri och ni kan välja vilken eller vilka målgrupper ni vill öppna upp för. Registrera föreningen här >>> Länk till annan webbplats..

En bild

Steg 2. LOK-stöds registrera deltagande i aktiviteter för personer med funktionsnedsättning Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd och avser att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år samt för deltagare med funktionsnedsättning. Deltagare med funktionsnedsättning får vara 7 år och upp till hur gammal som helst.

Användbara länkar för att läsa mer: https://www.rfsisu.se/distrikt/skane/nyhetsarkiv/2023/2023-02-15-vad-galler-for-lok-aktivitet-med-deltagare-med-funktionsvariation Länk till annan webbplats. och https://www.rf.se/bidrag-och-stod/lok-stod Länk till annan webbplats.

Steg 3. Ansök om medlemskap i Parasport Sverige
För att ansöka om medlemskap behöver det finnas ett styrelsebeslut om ansökan på ett årsmöte. Att bli medlem i Parasport Sverige innebär att föreningen blir upptagen i det lokala Parasportdistriktet och kan få stöd därifrån.

Svenska Triathlonförbundet erbjuder föreningar hjälp och stöd. Vi kan erbjuda utlån av utrustning, hjälp att rekrytera aktiva, utbildningsinsatser med mera.

Ta gärna kontakt med oss!

Vid frågor kontakta:

Camilla Oldberg

Projektledare Paratriathlon

e-post: camilla.oldberg@svensktriathlon.org
tel: 0733-85 99 78

Publicerad: 2022-11-24

Senast uppdaterad: 2024-03-19

Författare: STF Kansli

SAMARBETSPARTNERS

Medlem i