Gå till innehåll
Svenska Triathlonförbundet
Svenska Triathlonförbundet

Triathlon för alla

Triathlon för alla är ett treårigt projekt (2020-2023) som ska skapa förutsättningar för att inkludera personer med funktionsnedsättning i ordinarie triathlonverksamhet.

Målet är att utveckla och starta upp paratriathlon i Sverige genom att skapa en permanent struktur och organisation där föreningar och individer erhåller verktyg och stöd för att utöva och bedriva paratriathlon. Målgruppen är personer med funktionsnedsättning, såväl barn och ungdom som vuxna. Projektet kommer att utvecklas tillsammans med målgruppen och forma en struktur och koncept att implementera inom föreningar och andra verksamheter. Det innebär bland annat stöd och utbildning av aktiva, ledare, arrangörer och föreningar, prova-på tillfällen, certifiering av personer som kan klassificera inom paratriathlon samt klassificering av paratriathleter. Inom projektet marknadsförs och sprids konceptet vid olika arrangemang för att nå ut till fler aktiva och synliggöras inom parasporten. Projektet genomförs med stöd från Allmänna Arvsfonden.

Efter projektet är avslutat kommer paratriathlon vara del inom Triathlonförbundets ordinarie verksamhet.

En bild
Med stöd från Allmänna Arvsfonden

Publicerad: 2022-11-24

Senast uppdaterad: 2024-05-05

Författare: STF Kansli