Gå till innehåll
Svenska Triathlonförbundet
Svenska Triathlonförbundet

Årsmöteshelgen 2024

Henrik Nöbbelin öppnar årsmötet 2024

Söndagen den 24 mars genomfördes Svenska Triathlonförbundets årsmöte på Scandic Crown i Göteborg. Antalet röstberättigade föreningar som deltog på mötet var 14 av totalt 197 st. Mötet genomfördes effektivt med förankring i de mål vi tillsammans arbetar för enligt Svensk Triathlon 2028, vårt strategidokument.

Lördag 23 mars inspirationsdag

I år bjöd styrelsen in alla föreningar till en inspirationsdag i samband med årsmötet för få mer tid tillsammans till att prata och umgås under mindre formella former och för att för att tillsammans diskutera hur vi kan göra Svensk Triathlon starkare och öka känslan av gemenskap, hänsyn och engagemang i vår triathlon-familj.

Lördagen startade med löpning eller promenad genom Göteborg, en uppskattad och härlig start på årsmöteshelgen. Tillbaka på Scandic Crown fortsatte dagen med två uppskattade föreläsningar.

Eva Blomqvist

Vad gör man som TO på ett OS?

Eva Blomqvist berättad vad man gör som Technical Official (TO) på ett OS och hur vägen dit kan se ut. Vi fick även ta del av Evas spännande erfarenheter ”behind the scenes” vilket var väldigt intressant. Eva fick flera av oss att fundera på både domare och TO uppdrag framöver. Eva arbetade som TO på Paralympics i Tokyo 2020 och är uttagen som TO till OS i Paris 2024.

Sharzad

Vägra ge upp livet

Inte ett öga var torrt när Shahrzad Kiavash berättade sin historia om hur hon drabbades av svår sepsis, var nära döden, och tvingades att amputera sina båda underben. Shahrzad hade två val. Hon valde att leva. På ett gripande och både sorgligt och glatt sätt berättade Shahrzad om vägen till att fyra år senare stå på startlinjen till Paralympics i Rio. Med sin föreläsning ”Vägra ge upp livet” bjöd Shahrzad oss också på en hel del skratt. Vi tar med oss Shahrzads motto; I am my own superhero.

Lotta Kellander

Moderator

Moderator under dagen var Lotta Kellander som proffsigt lotsade oss genom panelsamtal och diskussion på temat Svensk Triathlon. Dagen avslutades med mingel och middag på hotellet.

Årsmöte 2024

Söndag 24 mars Årsmöte

Årsmötet startade kl. 9:00 med att STF’s ordförande Henrik Nöbbelin öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Håkan Leeman, bl.a. fd. ledamot i Riksidrottsstyrelsen och SISU Förbundsstyrelse utsågs till mötesordförande och Jannike Linné, styrelseledamot i STF’s styrelse till sekreterare för mötet.

STF:s styrelse presenterade kortfattat verksamhets- och förvaltningsberättelsen för 2023 genom Jonas Rylander och Pia Sundkvist de Beau. Karin Eriksson, Grant Thornton presenterade revisionsberättelsen. Därefter beviljades styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningen av förbundet för 2023. Vidare presenterade Jonas Haglund och Henrik Nöbbelin styrelsens förslag till verksamhetsplan 2024 för förbundet med prioritering av ekonomiska resurser som ombuden beslutade att fastställa utan ändringar.

Nya beslut

Inga motioner (förslag från medlemmar och föreningar) hade inkommit till mötet. Fyra propositioner (förslag från styrelsen) behandlades och beslutades enligt nedan. Besluten träder i kraft direkt efter årsmötet.

  • Ändringar i STF:s reglementet. Tillägget att STF:s regler ska gälla i första hand och därefter World Triathlons beslutades. Tillägg till tävlingsregler gällande placering av utrustning i växelområdet. Disciplinregler – mount- och dismountlinje utgör en del av växlingsområdet. Tävlande får endast påbörja cykling efter mountlinjen och avsluta cyklingen innan dismountlinjen. Vid överträdelse är bestraffningen stopp och strafftid.

  • Stadgeändring: Tillägg i tydlighet i beslutsinstans framöver för reglementet. Det åligger Förbundsstyrelsen att besluta om tävlingsregler samt uppdatera förbundets tävlingsreglemente vid behov.

  • Stadgeändring hybridmöten. Årsmöten framöver kan även hållas som digitalt eller hybridmöte. Förbundsstyrelsen beslutar om årsmötet ska hållas på en fysisk plats eller genom elektronisk uppkoppling mellan deltagarna eller genom en kombination av dessa former, så kallat hybridårsmöte.

  • Stadgeändring valberedningen. Beslut togs gällande val av ordförande i valberedningen för en tid av ett år och halva antalet övriga ledamöter i valberedningen för en tid av två år. Till detta kan 1-2 suppleanter väljas till valberedningen av årsmötet för en tid av ett år.

Nya avgifter fr.o.m 2025

Föreningarnas årsavgift till förbundet på 1500 kr/år/förening är oförändrad.

Även sanktionsavgiften är oförändrad:
Föreningar
Fast sanktionsavgift: 250 kronor per tävling
Rörlig sanktionsavgift: 30 kronor per anmäld deltagare (över 18 år)

Bolag
Fast sanktionsavgift: 1500 kronor per tävling
Rörlig sanktionsavgift: 40 kronor per anmäld deltagare (över 18 år)

Licensavgiften beslutades att höjas fr.o.m 2025 enligt nedan mot bakgrund av bl.a. att den varit oförändrad de senaste sex åren:

  • Helår (A-licens) 18 år och uppåt: 400 kronor (nuvarande 350 kr)
  • Helår (B-licens) upp t.o.m. 17 år: 200 kronor (oförändrad)
  • Endagslicens: 300 kronor (nuvarande 200 kr)
Styrelsen 2024

Styrelsen fv. Mikael Kjellander, Lotta Johansson, Jannike Linné, Daniel Belge, Jonas Haglund, Jonas Rylander, Åsa Miemois, Pia Sundkvist de Beau, Axel Rosencrantz, Kerstin Mogull, Uwe Braatz och Henrik Nöbbelin (ordförande)

Förbundsstyrelsen

Vid valet av ledamöter röstade årsmötet enligt valberedningens förslag. Förbundsordförande och ledamöter i styrelsen 2024 är:

Henrik Nöbbelin, ordförande (vald till årsmötet 2025)
Uwe Braatz (vald till årsmötet 2025)
Jonas Rylander (vald till årsmötet 2025)
Jonas Haglund (vald till årsmötet 2025)
Jannike Linné (vald till årsmötet 2025)
Pia Sundkvist de Beau (vald till årsmötet 2026)
Kerstin Mogull (vald till årsmötet 2026)
Åsa Miemois (vald till årsmötet 2026)
Daniel Belge (vald till årsmötet 2026)
Axel Rosencrantz (aktivas rep.)
Charlotte ”Lotta” Johansson (personalens rep.)
Üve Hillep (suppleant personalens rep.)
Mikael Kjellander (GS, adjungerad)

Valberedning
Tobias Marklund, ordförande (1 år)
Åsa Grönlund (2 år)
Ludwig Svärdvall (1 år)
Per Vikner (1 år) (suppleant)

Vi välkomnar våra nya styrelseledamöter, representanter och valberedning till STF. Samtidigt vill vi tack det varmaste de som lämnande styrelsen: Ria Damgren Nilsson, Åke Lantz, Emma Varga och Üve Hillep. Stort tack för ert fina bidrag till styrelsearbetet genom åren!

Ria Damberg

Hedersledamot

På mötet utsågs Ria Damgren Nilsson till hedersledamot i ett enhälligt beslut och hon fick en lång applåd. Det är en imponerande meritlista med förtroendeuppdrag som Ria har >>>. Word, 15.6 kB. Rias insatser har genom många år varit ovärdeliga för Svensk Triathlon.

Mikael Kjellander som representant för kansliet och medarbetarna i sin roll som Generalsekreterare fick ta emot blommor, choklad och ett stort tack från styrelsen för det fina arbete de bidragit med under året som varit.

Till sist vill styrelsen ihop med medarbetarna på Svenska Triathlonförbundet rikta ett stort tack till alla er som deltog vid årsmöteshelgen. Er närvaro betyder enormt mycket för att allas röster hörs när vårt förbunds högst beslutande organ träffas för att fatta beslut.

Hoppas vi ses på årsmötet 2025!

Här finns årsmöteshandlingarna för 2024 >>> Pdf, 7.7 MB.
Protokoll från årsmötet kommer att publiceras på hemsidan senast 24 april >>>

Vid frågor kontakta:

Henrik Nöbbelin

Styrelseordförande

e-post: henrik.nobbelin@svensktriathlon.org
tel: 0761-20 71 04

Publicerad: 2024-03-26

Senast uppdaterad: 2024-03-28

Författare: Lena Larje

SAMARBETSPARTNERS

Medlem i