Gå till innehåll
Svenska Triathlonförbundet
Svenska Triathlonförbundet

Årsmöte och stadgar

En bild

Svenska Triathlonförbundets högsta beslutande organ är årsmötet. Där fattas de viktigaste besluten och där väljs bland annat förbundets styrelse. Är du intresserad av och har synpunkter på hur triathlon skall bedrivas är medverkan och delaktighet på årsmötet det främsta sättet att påverka.

Årsmöte

Årsmötet hålls alltid före mars månads utgång och varje förening som är ansluten till Svenska Triathlonförbundet och som senast den 31 december året före årsmötet fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter har en röst, se stadgar nedan. Protokoll från tidigare årsmöten hittar du längre ner på sidan. 2024 årsmöte är söndag 24 mars 2024 i Göteborg med start kl. 09:00. Plats Scandic Crown Länk till annan webbplats., Göteborg. Se kallelse här >>>

Om du eller din förening har ett förslag (motion) som ni vill att årsmötet ska diskutera och fatta beslut om, skicka den så att den är förbundsstyrelsen tillhanda senast 15 januari 2024.

Rätt att inkomma med motioner har förening som är ansluten till Svenska Triathlonförbundet samt medlem i sådan förening. Motion från medlem i ansluten förening ska vara försedd med föreningens utlåtande. För att motion ska vara giltig så ska den vara underskriven av ordförande/firmatecknare för medlemsförening.

Underskriven motion med utlåtande skickas via mejl till info@svensktriathlon.org eller med vanlig post till Svenska Triathlonförbundet, Nedre Kaserngården 5, 415 27 Göteborg.

Stadgar

Här hittar du Svenska Triathlonförbundets stadgar Pdf, 84.4 kB.

Årsmötesprotokoll

2002 Pdf, 1.8 MB.

2003 Pdf, 1.8 MB.

2004 Pdf, 1.8 MB.

2005 Pdf, 4.5 MB.

2006 Pdf, 1.3 MB.

2007 Pdf, 1.3 MB.

2008 Pdf, 4.3 MB.

2009 Pdf, 3.4 MB.

2010 Pdf, 4.5 MB.

2011 Pdf, 7.6 MB.

2012 Pdf, 2 MB.

2013 Pdf, 2.6 MB.

2014 Pdf, 2.7 MB.

2015 Pdf, 2.9 MB.

2016 Pdf, 5.5 MB.

2017 Pdf, 9.2 MB.

2018 Pdf, 6.5 MB.

2019 Pdf, 4.8 MB.

2020 Pdf, 7.2 MB.
2021 Pdf, 3.6 MB.

2022 Pdf, 5.1 MB.

2023 Pdf, 8.4 MB.Vid frågor kontakta:

STF Kansli

e-post: info@svensktriathlon.org
tel: 031-726 61 86

Publicerad: 2022-11-30

Senast uppdaterad: 2024-02-21

Författare: Ida Karlsson

SAMARBETSPARTNERS

Medlem i