Gå till innehåll
Svenska Triathlonförbundet
Svenska Triathlonförbundet

Svensk Triathlon 2028

En bild

Svensk Triathlon har sedan 2008 arbetat med strategiska planer som följer den sommarolympiska cykeln. Strategidokumenten anger hög ambitionsnivå och riktning och har varit till ovärderlig hjälp i vår utveckling genom åren. De ger oss ett samlat grepp om verksamheten och skapar bra förutsättningar till förbättring. Förhoppningen är självklart att detta gäller även denna gång, vår idrott växer.

Dokumentet som ligger till grund för vår verksamhet idag har namnet Svensk Triathlon 2028. Dokumentet beskriver vår idrotts gemensamma vision, verksamhetsidé och värdegrund, samt verksamhetsområden med mål och handlingsplaner. Innehållet är framtaget av engagerade medlemmar i våra föreningar, tillsammans med förbundsstyrelse, personal samt med hjälp av processledare från RF-SISU.

Strategidokumentet Svensk Triathlon 2028 med en avstämning år 2024 om var vi befinner oss i relation till målen antogs i en färdigställd version på Svenska Triathlonförbundets årsmöte 2021.

Med angivna mål och handlingsplaner som förankrats, antagits och som kan kommuniceras internt och externt skapas en tydlighet för alla om vad vi vill uppnå och hur vi ska göra det. Genom att känna till målen och gemensamt arbeta mot dem skapar vi tillsammans möjlighet till reell förändring. En förutsättning för att lyckas med detta är alla verksamheter och dess mål och handlingsplaner vilar på värdegrunder som vi gemensamt enats om.

Här kan du ta del av Svensk Triathlon 2028. Pdf, 1.5 MB.

Svensk Triathlon - världens bästa!

Vid frågor kontakta:

STF Kansli

e-post: info@svensktriathlon.org
tel: 031-726 61 86

Publicerad: 2022-11-23

Senast uppdaterad: 2024-02-21

Författare: STF Kansli

SAMARBETSPARTNERS

Medlem i