Gå till innehåll
Svenska Triathlonförbundet
Svenska Triathlonförbundet

Kallelse till årsmöte 2024 för Svenska Triathlonförbundet

Svenska Triathlonförbundets årsmöte 2024 kommer att hållas söndag 24 mars på Scandic Crown, Göteborg med start kl. 09:00. I samband med årsmötet blir det dagen innan, under lördagseftermiddagen, en inspirerande aktivitet följt av middag på kvällen.

Årsmötet är svensk triathlons högsta beslutande organ. I detta forum bestäms inriktning på vår verksamhet och varje förening som är ansluten till Svenska Triathlonförbundet och som senast den 31 december året före årsmötet fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter har en röst, se STF stadgar. Prata med styrelsen i din förening så att ni är representerade på mötet och kan vara med och påverka besluten.

Val av förbundsstyrelse och revisor
Det hålls också val till bland annat förbundsstyrelse på årsmötet. Endast kandidater som är nominerade före 31 december 2023 och/eller föreslagna av valberedningen är valbara på årsmötet. Vill ni nominera kandidater till styrelsen och/eller revisor, läs mer här >>>.

Motioner
Om du eller din förening har ett förslag (motion) som ni vill att årsmötet ska diskutera och fatta beslut om, skicka den så att den är förbundsstyrelsen tillhanda senast 15 januari 2024.

Rätt att inkomma med motioner har förening som är ansluten till Svenska Triathlonförbundet samt medlem i sådan förening. Motion från medlem i ansluten förening ska vara försedd med föreningens utlåtande. För att motion ska vara giltig så ska den vara underskriven av
ordförande/firmatecknare för medlemsförening, se STF stadgar.

Underskriven motion med utlåtande skickas via mejl till info@svensktriathlon.org eller med vanlig post till Svenska Triathlonförbundet, Nedre Kaserngården 5, 415 27 Göteborg.

Inbjudan
Kallelse med mer information om årsmötet som är söndag 24 marsScandic Crown Länk till annan webbplats., Göteborg, med start kl. 09:00 går ut till medlemsföreningarna senast två månader före årsmötet via e-post. I samband med årsmötet blir det dagen innan, under lördagseftermiddagen, en inspirerande aktivitet följt av middag på kvällen. Inbjudan och information kommer, men boka in datumen 23-24 mars redan nu för en trevlig triathlonhelg tillsammans. Note - mer info publicerad 2024-01-23, läs här >>>

Önskar du boka logi, en eller två nätter 22-24 mars, så har vi ett erbjudande ihop med Scandic Crown Länk till annan webbplats.. Pris enkelrum 1050 kr/natt, dubbelrum 1150 kr/natt. Bokning och betalning av rum sker via Scandic hemsida Länk till annan webbplats. eller genom att ringa Scandic centralbokningen på 08-517 517 00, tonval 1. Uppge bokningskod: BTRI220324 Det finns ett begränsat antal rum så först till kvarn med bokning senast 2024-02-21.

Välkommen hälsar styrelsen och kansliet genom

Henrik Nöbbelin
Ordförande Svenska Triathlonförbundet

Mikael Kjellander
Generalsekreterare Svenska Triathlonförbundet

Vid frågor kontakta:

STF Kansli

e-post: info@svensktriathlon.org
tel: 031-726 61 86

Publicerad: 2023-12-19

Senast uppdaterad: 2024-01-23

Författare: STF Kansli

SAMARBETSPARTNERS

Medlem i