Gå till innehåll
Svenska Triathlonförbundet
Svenska Triathlonförbundet

Dags att nominera kandidater till STF:s styrelse

Hej alla triathlonvänner,
Här kommer information från valberedningen och en uppmaning till er medlemsföreningar inom svensk triathlon.

Vi börjar med att förtydliga lite.
Valberedningens uppdrag är att arbeta utifrån de förutsättningar som finns i Svenska Triathlonförbundets stadgar, som grundar sig i tidigare årsmötesbeslut. I valberedningen fick vi tidigt ett avhopp av vår ordförande, men vi har kunnat parera det bra och vi två som är kvar är helt eniga om hur vi vill arbeta, och det är full fart just nu.

I stadgarna har vi i valberedningen vissa datum att förhålla oss till. Eller både vi och ni faktiskt. Vi ska kommunicera senast 4 månader i förväg vilka som i sittande styrelse avböjt kandidatur. Och ni medlemsföreningar behöver komma ihåg 31 december som är sista datum att nominera era kandidater för styrelsearbetet.

Styrelsen i Svenska Triathlonförbundet består av 1 ordförande och 8 ledamöter. Vid val sitter personen i två år och perioder överlappar så vartannat år väljs ordförande och fyra ledamöter, och vartannat år väljs fyra ledamöter. Till nästa årsmöte kommer fyra ledamöter att väljas. Årsmötet kommer hållas söndag 24 mars 2024 i Göteborg och de kandidater som är på tur att avgå är följande:

Ria Damgren Nilsson
Åke Lantz
Pia Sundkvist de Beau
vakant (Andrea Möllerberg är numera generalsekreterare inom svensk fotboll)

Förutom den vakanta platsen har Åke Lantz aviserat att han kan tänka sig att kliva av sitt uppdrag.

Följande personer är valda till 2025:
Henrik Nöbbelin (ordförande)
Jannike Linné
Jonas Rylander
Jonas Haglund
Uwe Braatz

Spännande tider råder inom svensk triathlon. Vi har en ny generalsekreterare och andra spännande saker kommer, vilket vi hoppas och tror kan skapa ett större engagemang i att vilja vara med och påverka. Vi hoppas på att fler vill delta på årsmötet och fler som är intresserade av att vilja ingå i styrelse och valberedning.

Valberedningen tar även in nomineringar till val av revisor och personlig suppleant med uppgift att granska verksamheten, räkneskaperna och förvaltningen inom förbundet för en tid av ett år. Revior och dess personliga suppleant skall vara auktoriserad revisor eller godkänd revisor med revisorsexamen.

Vill ni nominera kandidater till styrelsen och/eller revisor enligt ovan? Gör så här:

Mejla era kandidater till oss i valberedningen.
I mejlet motiverar ni varför er kandidat är lämplig. Skriv gärna med namn, ålder, förening, kontaktuppgifter, vad den arbetar med, erfarenhet från styrelsearbete, kompetenser, fritidsintressen (förutom världens bästa sport då) osv. För att nominering ska vara giltig så ska den vara underskriven av ordförande/firmatecknare för medlemsförening. Stadgarna specificerar en jämlik könsfördelning, vilket innebär att tre kvinnor och en man ska väljas 2024. Läs mer i stadgarna>>>.

Det var väl allt för nu. Vi ser fram emot era mejl, senast 31 december.

Valberedningen
Tobias Marklund, hortlaxtobbe@gmail.com
Åsa Grönlund, asagronis@icloud.com

Publicerad: 2023-11-22

Senast uppdaterad: 2023-12-14

Författare: STF Kansli

SAMARBETSPARTNERS

Medlem i