Gå till innehåll
Svenska Triathlonförbundet
Svenska Triathlonförbundet

Inbjudan till årsmöteshelgen 23-24 mars 2024

Säsongen och triathlonåret 2023 är avslutat och vi är i full gång med planerna för kommande säsong 2024 och framåt. Vi ser fram emot att möta så många som möjligt av er medlemsföreningar i Göteborg för att tillsammans fatta beslut som gör Svensk Triathlon starkare och som ökar känslan av gemenskap, hänsyn och engagemang och de mål vi tillsammans arbetar för i Svensk Triathlon 2028 - vårt strategidokument.

Vi vill verka för ett Triathlon Sverige med transparens som får fler att vilja engagera sig i Svensk Triathlon, att känna sig delaktiga och veta att man är en del av vår triathlon-familj. Även i år bjuder vi in till en årsmöteshelg för att vi ska få mer tid tillsammans att prata och umgås även under mindre formella former. Vi börjar någon gång efter lunch, lördag 23 mars för en inspirerande aktivitet för att sen vid 18-tiden samlas igen för middag på Scandic Crown. Vi bjuder två representanter från respektive medlemsförening på middag, deltagare utöver det med tävlingslicens betalar 100 kr för middag och deltagare utan tävlingslicens betalar 200 kr för middag. Övrigt är kostnadsfritt.
Läs mer om lördagens inspirationseftermiddag här >>> Länk till annan webbplats.

Det formella årsmötet börjar söndag morgon 24 mars kl 09:00 och det är vår förhoppning att så många medlemsföreningar som möjligt finns representerade för att besluten som ska tas har så bred förankring som möjligt. Svenska Triathlonförbundets årsmötes 2024 kommer att hållas enligt följande:

Plats: Scandic Crown Länk till annan webbplats., Polhemsplatsen 3, Göteborg

Hålltider lördag 23 mars:
13:00 Samling i receptionen på Scandic Crown för löpning eller promenad
15:00 Inspirerande föredrag och frågestund
18:30 Gemensam middag på Scandic Crown (kostnad enligt nedan)

Hålltider söndag 24 mars:
09:00 Svenska Triathlonförbundets årsmöte
13:00 Uppskattad sluttid årsmöte

Anmälan till lördag kontakta STF kansli på mail info@svensktriathlon.org

Anmälan till årsmötet söndag görs senast den 10 mars 2024. Fr.o.m 2024-03-11 är anmälan av ombud stängd enligt STF stadgar. Önskar du vara åhörare på plats eller ska byte av ombud göras kontakta STF kansli snarast på mail info@svensktriathlon.org

Årsmöteshandlingar
Här kan du läsa årsmöteshandlingarna >>> Pdf, 7.7 MB.. Använd gärna ”bokmärkena” när du navigerar runt i dokumentet. Enligt stadgarna har även ett mail gått ut 2024-02-28 till samtliga medlemsföreningar på röstlängden.

Protokoll från årsmötet kommer publiceras på hemsidan senast 24 april.

Ombud
Varje förening som är ansluten till Svenska Triathlonförbundet och som senast den 31 december 2023 fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter har en röst vid årsmötet, se stadgar. Årsmötet består av ombud för föreningarna utsedda genom beslut av respektive förenings årsmöte eller styrelse. Anmälan av ombud till årsmötet ska göras senast 14 dagar (2024-03-10) innan årsmötet, varvid fullmakt Pdf, 86.3 kB. från föreningen ska bifogas. I fullmakten ska ombudets rösträtt anges. Ombud får inte företräda mer än en förening och får inte vara ledamot av förbundsstyrelsen. Om det utsedda ombudet får förhinder att delta på årsmötet kan ersättare anmälas fram till årsmötets registrering (samma dag som årsmötet hålls), varvid fullmakt för ersättaren från föreningen ska bifogas. I fullmakten ska ersättarens rösträtt anges. Länk till fullmaktsmall >>> Pdf, 86.3 kB.

Välkommen hälsar styrelsen och kansliet genom

Henrik Nöbbelin
Ordförande Svenska Triathlonförbundet

Mikael Kjellander
Generalsekreterare Svenska Triathlonförbundet

Vid frågor kontakta:

STF Kansli

e-post: info@svensktriathlon.org
tel: 031-726 61 86

Publicerad: 2024-01-23

Senast uppdaterad: 2024-03-11

Författare: STF Kansli

SAMARBETSPARTNERS

Medlem i