Gå till innehåll
Svenska Triathlonförbundet
Svenska Triathlonförbundet

Kallelse till årsmöte 2023 för Svenska Triathlonförbundet

Svenska Triathlonförbundets årsmöte 2023 kommer att hållas söndag 26 mars på Scandic Infra City, Upplands Väsby, med start kl. 09:00. I samband med årsmötet blir det en aktivitet + middag lördag 25 mars.

Årsmötet är svensk triathlons högsta beslutande organ. I detta forum bestäms inriktning på vår verksamhet och varje förening som är ansluten till Svenska Triathlonförbundet och som senast den 31 december året före årsmötet fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter har en röst, se stadgar.

Val av förbundsstyrelse och revisor
Det hålls också val till bland annat förbundsstyrelse på årsmötet. Prata med styrelsen i din förening så att ni är representerade på mötet och kan vara med och påverka besluten. Endast kandidater som är nominerade före 31 december 2022 och/eller föreslagna av valberedningen är valbara på årsmötet. Läs mer här >>>.

Motioner
Om du eller din förening har ett förslag (motion) som ni vill att årsmötet ska diskutera och fatta beslut om, skicka den så att den är förbundsstyrelsen tillhanda senast 15 januari 2023.

Rätt att inkomma med motioner har förening som är ansluten till Svenska Triathlonförbundet samt medlem i sådan förening. Motion från medlem i ansluten förening ska vara försedd med föreningens utlåtande.

Motionen med utlåtande skickas via mejl till info@svensktriathlon.org eller med vanlig post till Svenska Triathlonförbundet, Nedre Kaserngården 5, 415 27 Göteborg.

Inbjudan
Kallelse med mer information om årsmötet som är söndag 26 marsScandic Infra City Länk till annan webbplats., Upplands Väsby, med start kl. 09:00 går ut till medlemsföreningarna senast två månader före årsmötet via e-post. I samband med årsmötet blir det en aktivitet + middag lördag 25 mars. Inbjudan och information kommer, men boka in datumen 25-26 mars redan nu för en trevlig triathlonhelg.
Note - mer info publicerad 2023-01-26, läs här >>>

Publicerad: 2022-12-20

Senast uppdaterad: 2023-01-26

Författare: STF Kansli

SAMARBETSPARTNERS

Medlem i