Gå till innehåll
Svenska Triathlonförbundet
Svenska Triathlonförbundet

Inbjudan årsmöteshelgen 25-26 mars

Säsongen och triathlonåret 2022 är avslutat och vi är i full gång med planerna för kommande säsong, 2023 och framåt. Vi ser fram emot att möta så många som möjligt av er medlemsföreningar i Upplands Väsby för att tillsammans fatta beslut som gör Svensk Triathlon starkare och som ökar känslan av gemenskap, hänsyn och engagemang och de mål vi tillsammans arbetar för i Svensk Triathlon 2028 Länk till annan webbplats. - vårt strategidokument.

Vi vill verka för ett Triathlon Sverige med transparens som får fler att vilja engagera sig i Svensk Triathlon, att känna sig delaktiga och veta att man är en del av vår triathlon-familj. I år bjuder vi in till en årsmöteshelg för att vi ska få mer tid tillsammans att prata om umgås även under mindre formella former. Vi börjar lördag 25 mars kl. 10:00-17:00 med en aktivitet där vi alla är påhejande publik på Arena Games Triathlon för att sen vid 18:00 samlas igen för middag på Scandic Infra City. Vi bjuder 2 representanter från respektive medlemsförening på middag, blir ni fler löser vi det mot självkostnadspris. För anmälan till middagen kontakta STF kansli på mail info@svensktriathlon.org

Boka gärna logi på Scandic Infra City Länk till annan webbplats.. Använd Scandic Sports kod D508199353 för bättre pris.

Det formella årsmötet börjar söndag morgon kl 09:00 och det är vår förhoppning att så många medlemsföreningar som möjligt finns representerade för att besluten som tas ska ha så bred förankring som möjligt. Svenska Triathlonförbundets årsmötes 2023 kommer att hållas enligt följande:

Plats: Scandic Infra City Länk till annan webbplats., Kanalvägen 10, 194 61 Upplands Väsby
Dag: Söndag 26 mars, 2023
Tid: kl. 09:00 - 13:00 (uppskattad sluttid)
Lunchlåda serveras efter mötets slut, alternativt i en ev. lunchpaus.

Varje förening som är ansluten till Svenska Triathlonförbundet och som senast den 31 december 2022 fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter har en röst vid årsmötet, se stadgar Länk till annan webbplats..

Årsmöteshandlingar
Här kan du läsa årsmöteshandlingarna >>> Pdf, 10.8 MB.. Använd gärna ”bokmärkena” när du navigerar runt i dokumentet. Enligt stadgarna har även ett mail gått ut 2023-03-03 till samtliga medlemsföreningar på röstlängden.

Protokoll från årsmötet kommer publiceras på hemsidan senast 26 april.

Ombud
Årsmötet består av ombud för föreningarna utsedda genom beslut av respektive förenings årsmöte eller styrelse. Anmälan av ombud till årsmötet ska göras senast 14 dagar (2023-03-12) innan årsmötet, varvid fullmakt Pdf, 86.4 kB. från föreningen ska bifogas. I fullmakten ska ombudets rösträtt anges. Ombud får inte företräda mer än en förening och får inte vara ledamot av förbundsstyrelsen. Om det utsedda ombudet får förhinder att delta på årsmötet kan ersättare anmälas fram till årsmötets registrering (samma dag som årsmötet hålls), varvid fullmakt för ersättaren från föreningen skall bifogas. I fullmakten ska ersättarens rösträtt anges.

Anmälan till årsmötet görs senast den 12 mars 2023. Fr.o.m 2023-03-13 är anmälan av ombud stängd enligt STF stadgar. Önskar du vara åhörare på plats eller ska byte av ombud göras kontakta STF kansli snarast på mail info@svensktriathlon.org

Ta del av årsmötet digitalt
För dig som är intresserad och vill se och lyssna på årsmötet kommer det att livesändas på vår Youtube-kanal från kl 09:00. Till Sweden Triathlon Youtube >>> Länk till annan webbplats.

Välkomna hälsar styrelsen och kansliet genom

Henrik Nöbbelin
Ordförande Svenska Triathlonförbundet

Johanna Green
tf. Kanslichef Svenska Triathlonförbundet

Publicerad: 2023-01-26

Senast uppdaterad: 2023-03-26

Författare: STF Kansli

SAMARBETSPARTNERS

Medlem i