Gå till innehåll
Svenska Triathlonförbundet
Svenska Triathlonförbundet

För skolor: Ansökan gällande Nationell Idrottsutbildning (NIU) Triathlon

Huvudman som avser att söka tillstyrkan för att bedriva NIU Triathlon ska senast den 1 november varje år inkomma med en avsiktsförklaring (även kallat Letter of Intent, LOI) till Svenska Triathlonförbundet (STF).

Här kan du som representant för en huvudman (skola) se vad som krävs för anordnande av NIU-verksamhet samt ladda ner instruktioner för den ansökan som ska skickas till Svenska Triathlonförbundet.

Länk till instruktioner >>> Pdf, 342 kB.

Grundläggande förutsättningar för avsiktsförklaringen

  • Ansökan ska vara inskickad senast 1 november
  • Möte mellan huvudman och STF för att diskutera avsiktsförklaringen och tydliggöra förväntningar och arbetsformer sker vecka 46.
  • STF:s tillstyrkansgrupp sammanträder och fattar beslut om tillstyrkan och avslag.
  • Senast 31 december ger STF besked till Huvudman om tillstyrkan eller avslag.
  • Huvudman som fått tillstyrkan och som vill anordna NIU ska ansöka hos Skolverket för offentlig huvudman och hos Skolinspektionen för enskild huvudman. Detta ska göras senast 31 januari året innan start. Ansökningsformulär för ansökan till Skolverket respektive Skolinspektionen finns tillgängliga på myndigheternas webbplatser mellan 1 nov och 31 januari.
  • Skolverket fattar beslut senast under september. Därefter fattar Skolinspektionen beslut för enskild huvudman om rätt att bedriva utbildningen.

 

Susanne Barkholt

Sportchef

e-post: susanne.barkholt@svensktriathlon.org
tel: 0708-86 79 19

Publicerad: 2023-10-16

Senast uppdaterad: 2023-10-16

Författare: Henrik Jansson