Gå till innehåll
Svenska Triathlonförbundet
Svenska Triathlonförbundet

Årsmöte 2023

Den 26/3 genomfördes Svenska Triathlonförbundets årsmöte på Scandic Infra City i Upplands Väsby. Antalet röstberättigade föreningar som deltog på mötet var 16 stycken av 217. Mötet genomfördes snabbt och effektivt men med utrymme för dialog och gick att följa digitalt via en live stream.

Styrelsen fv. Henrik Nöbbelin (Ordförande), Pia Sundkvist de Beau, Jonas Haglund, Ria Damgren Nilsson, Andrea Möllerberg, Jonas Rylander, Jannike Linné, Emma Varga, Uwe Braatz samt Veronica Hammarstedt (ordf. valberedningen)

Dagen innan årsmötet arrangerades Arena Games Triathlon av Väsby SS Triathlon tillsammans med STF, ett format som visade sig mycket uppskattat av de aktiva och med stort underhållsvärde för publiken. Lördag kväll bjöd STF på middag & mingel för representanter anmälda till årsmötet och de tävlande i Arena Games Triathlon - en riktigt härlig kväll som gav mersmak även den.

I år startade årsmötet redan kl. 9:00 på söndagsmorgonen med att STF’s ordförande Henrik Nöbbelin öppnade mötet där han hälsade alla välkomna. Björn Eriksson, avgående ordförande i Riksidrottsstyrelsen nominerades av valberedningen till mötesordförande, något årsmötet svarade ja till. Till sekreterare nominerade valberedningens ordförande Veronica Hammarstedt Pia Sundkvist de Beau, styrelseledamot i STF’s styrelse. Årsmötet gick på valberedningens förslag även här.

STF:s styrelse presenterade kortfattat verksamhetsberättelse för 2022 samt verksamhetsplanen för 2023. Mötets propositioner och motioner diskuterades i en god och lösningsorienterad ton och beslut fattades.

Vid valet av förbundsordförande och ledamöter röstade årsmötet enligt valberedningens förslag. Förbundsordförande och ledamöter i styrelsen är:

Henrik Nöbbelin, ordförande (vald till årsmötet 2025)
Uwe Braatz (nyval 2 år)
Jonas Rylander (omval 2 år)
Jonas Haglund (nyval 2 år)
Jannike Linné (omval 2 år)
Ria Damgren Nilsson (vald till årsmötet 2024)
Andrea Möllerberg (fyllnadsval 1 år)
Åke Lantz (vald till årsmötet 2024)
Pia Sundkvist de Beau (vald till årsmötet 2024)
Emma Varga (aktivas rep.)
Susanne Barkholt (personalens rep.) Üve Hillep (personalens rep. suppleant)

Valberedning (på ett år):
Veronica Hammarstedt, ordförande
Åsa Grönlund
Tobias Marklund

Vi välkomna våra nya styrelseledamöter, representanter och valberedning till STF. Vi vill också passa på och tacka Thomas Rehn och Nikklas Jorme för deras arbete i valberedningen under året som varit. Ledamöter som av olika anledningar lämnat eller pausat sitt uppdrag under året, Tobias Marklund, Johanna Green och Jonas Hedeback, uppmärksammades också under mötet, liksom Lotta Johansson som under flera år bidragit till styrelsearbetet i sin roll som personalens representant. Sist, men inte minst fick Johanna Green som representant för kansliet och medarbetarna i sin roll som tf. Kanslichef ta emot blommor och ett stort tack från styrelsen för det hårda arbete de bidragit med under året som varit.

Till sist vill styrelsen med personalen på Svenska Triathlonförbundet rikta ett stort tack till alla ni som deltog vid årsmöteshelgen. Er närvaro betyder enormt mycket för att allas röster hörs när vårt förbunds högst beslutande organ träffas för att fatta beslut.

Svensk Triathlon - Världens Bästa

Här finns årsmöteshandlingarna för 2022

Protokoll från årsmötet kommer publiceras på hemsidan inom en månad

Arena Games fr.v Oskar Arvidsson (2:a), Lisa Nordén (2:a), Daniel Nöu (1:a), Klara Hofer Mattsson (1:a), Emma Varga (3:a), Jonathan Gunnarsson (3:a), Kristina Vestman (4:a), Klas Wiréhn (4:a)

fr.v Henrik Nöbbelin och Björn Eriksson

Publicerad: 2023-03-26

Senast uppdaterad: 2023-03-26

Författare: STF Kansli