Gå till innehåll
Svenska Triathlonförbundet
Svenska Triathlonförbundet

Starta ny förening

Så här bildar och ansluter man en förening til Svenska Triathlonförbundet:

Om ni redan har en förening börjar ni direkt på steg 4.

1. Du och några andra intresserade träffas och beslutar att ni ska bilda en
förening.

2. På mötet fattar ni beslut om att:
- Anta stadgar för föreningen - Här hittar du stadgemallen Länk till annan webbplats.
- Bestämma namn på föreningen
- Välja en styrelse

3. Ansök om organisationsnummer hos Skatteverket - Här hittar du Skatteverkets blankett Länk till annan webbplats.

4. Ansök om medlemskap i Svenska Triathlonförbundet - Här ansöker du om medlemskap Länk till annan webbplats.
När du fyllt i ansökan så skickas den automatiskt till STF.

5. Svenska Triathlonförbundet (STF) går igenom ansökan och stadgarna, godkänner och skickar vidare till Riksidrottsförbundet (RF) för godkännande. Handläggningstiden är normalt 2-3 veckor.

6. STF får tillbaka ansökan och skickar information och faktura till föreningen.
Medlemsavgiften för ny förening är 1500 kr/år (fastställs på STF årsmöte)


Klart!


Frågor och svar

Varför bilda förening och gå med i Svenska Triathlonförbundet?

Det finns många fördelar med att ha en förening. Idrotten skapar hälsa, målmedvetenhet och gemenskap. Den lär oss att kämpa, vinna med värdighet och att komma igen efter en förlust. Idrottsföreningens demokratiska form ger också medlemmarna möjlighet att själva sätta upp ramar för sitt idrottande.


Medlemmar i en förening som ingår i Svenska Triathlonförbundet omfattas också av en olycksfallsförsäkring. Idrottsförsäkringen gäller vid skada i samband med träning, tävling och under resor till och från dessa aktiviteter.

Vad krävs för att man ska få bli medlem?

Föreningen ska vara ideell – syftet får inte vara vinstdrivande. En förening ska vara öppen för alla som vill vara med och dela föreningens värderingar.

Får man heta vad som helst?

I namnet ska det ska framgå att det är en förening, t. ex. genom ett IF, sällskap eller klubb.

Här kan du läsa allt om namnregler Länk till annan webbplats.

Det där första bildandemötet, hur funkar det?

Kalla ihop intresserade till ett möte där ni annonserar att föreningen ska bildas. Kallelsen utfärdas av de/dem som har tagit initiativet till bildandet. Alla intresserade ska ha möjlighet att komma till mötet. I princip får man inte stänga ute någon från mötet.

Vid bildandemötet bör närvarolista upprättas. Denna kan också användas som röstlängd i de fall omröstning begärs. Initiativtagarna sköter normalt denna procedur fram tills mötet har valt mötesfunktionärer (dvs mötesordförande, sekreterare och justeringsmän/rösträknare).

Mötesordföranden leder mötet.

Dagordningen bör innehålla:

  1. Fastställande av närvarolista/röstlängd (bilägges protokollet)
  2. Val av mötesordförande
  3. Val av protokollsekreterare
  4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
  5. Fastställande av föredragningslista för mötet
  6. Fråga om bildande av föreningen (ska den bildas ja eller nej)
  7. Fastställande av stadgar för föreningen
  8. Fastställande av namn på föreningen
  9. Val av interimsstyrelse (ordf samt x antal ledamöter) för tiden fram till och med det första ordinarie årsmötet

När mötet har avverkat samtliga punkter på föredragningslistan är föreningen bildad.

Protokoll?

Ja. För att man ska vara säker på att allt har gått rätt till är det viktigt att skriva ett protokoll. Av protokollet ska framgå vilka som varit närvarande samt vilka beslut som har fattats. Närvarolista och stadgar bör biläggas originalprotokollet. Självklart ska det av protokollet också framgå vilka som har valts att ingå i föreningens styrelse.


Måste man ha stadgar?

Ja, föreningen måste ha stadgar. Stadgarna utgör det regelverk som ska gälla för föreningen. Här hittar du stadgemallen Länk till annan webbplats.

Vad kostar det?
Medlemsavgiften för förening till förbundet är förnärvarande 1500 kr/år (fastställs på STF årsmöte).

Vill du veta mer?

På RFs sajt kan du läsa mer om att bilda en förening Länk till annan webbplats.

Publicerad: 2022-11-30

Senast uppdaterad: 2024-05-02

Författare: Ida Karlsson

SAMARBETSPARTNERS

Medlem i