Gå till innehåll
Svenska Triathlonförbundet
Svenska Triathlonförbundet

Dags att söka projektstöd för barn- och ungdomsverksamhet

Det finns många bra idéer om hur barn- och ungdomsidrotten kan utvecklas i våra föreningar i triathlonsverige. För att hjälpa till att göra en del av idéerna till verklighet kan idrottsföreningar söka projektstöd. Med idrottens projektstöd vill Riksidrottsförbundet (RF) och Svenska Triathlonförbundet ge fler unga chansen att uppleva triathlon och bli en del av vår idrott.

Genom Projektstöd IF kan din förening söka pengar till triathlonverksamhet för barn och ungdomar mellan 7-25 år. Syftet med projektstödet är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med idrottens gemensamma mål, Strategi 2025.

Alla aktiviteter som genomförs inom Svensk Triathlon ska grunda sig på idrottens värdegrund "Stödet ska stärka och utveckla världens bästa barn- och ungdomsidrott så att fler flickor och pojkar väljer att idrotta i föreningar där verksamheten bedrivs utifrån Idrotten vill”.

Nu finns det fyra projekt som man kan ansöka medel för. Allt registreras och hanteras i RF system IdrottOnline. De fyra projektstöden vi jobbar med under 2024 och 2025 är:

Läs med om projekten genom att klicka på rubrikerna.

För föreningar som beviljats projektstöd under 2024/2025 skall föreningen:

  • Skicka in återrapport via IdrottOnline senast en månad efter avslutat projekt.
  • Rapportera LOK-stöd för Idrottslyftsaktiviteterna samt övrig barn- och ungdomsverksamhet

Klicka här>>> Länk till annan webbplats. för att komma till projektsidan på Tri4fun.se

Vid frågor kontakta:

Åsa Annerstedt

Idrottskonsulent

e-post: asa.annerstedt@svensktriathlon.org
tel: 0702-31 61 48

Publicerad: 2024-02-05

Senast uppdaterad: 2024-02-05

Författare: STF Kansli

SAMARBETSPARTNERS

Medlem i