Gå till innehåll
Svenska Triathlonförbundet
Svenska Triathlonförbundet

Projekt närmar sig avslut

Svenska Triathlonförbundet har de senaste åren drivit två framgångsrika projekt som nu närmar sig avslut. Dessa har drivits med medel från Allmänna Arvsfonden och Riksidrottsförbundet. Gemensamt för projekten är att de stärkt upp förbundets förmåga på ett sätt som kommer påverka svensk triathlon positivt även framöver. I och med att projektmedlen varit öronmärkta fram till i år kommer det att ske förändringar i kansliets bemanning.

Det ena projektet, Triathlon för Alla, syftar till att inkludera paratriathlon som en självklar del i den svenska triathloncommunityn. Projektet har drivits under tre års tid med medel från Allmänna Arvsfonden och det har blivit en succé. Allt större grupper får upp ögonen för paratriathlon, och vid prova-på-aktiviteter har vi sett en stadig ökning av nyfikna som vill veta mer. Flera svenska klubbar har nu paratriathleter som ingår naturligt i verksamheten och det har blivit en självklarhet att para har en plats vid flera stora tävlingar i landet. I somras arrangerades dessutom för första gången ett SM i paratriathlon.

Det andra projektet är baserat på Riksidrottsförbundets olika återstartsstöd. Det syftar till att få tillbaka idrottare till träning och tävling efter pandemin. Under 2023 har det därför funnits öronmärkta medel för att genomföra vissa satsningar som är viktiga för att driva svensk triathlon framåt. Det har bland annat handlat om att stärka upp kommunikationsbiten inför framtiden, men också om att sätta grunderna för en djupare och bredare gemenskap inom communityn. Med hjälp av återstartsstödet har stora satsningar kunnat genomföras för att stärka områdena Age Group, bredd och motion samt barn och ungdom.

Svenska Triathlonförundet går som organisation stärkt in i 2024, och har glädjen att meddela att den idrottskonsulenttjänst som möjliggjorts via återstartsmedel kan förlängas. Det innebär att vi även framöver kommer kunna fortsätta utvecklingen inom de områden som återstartsstödet avsetts för. Inom Triathlon för Alla har vi också kunnat förlänga med ansvarig projektledare för att visionen om att para helt ska integreras i verksamheten ska förverkligas.

I takt med att finansieringen avvecklas för projekten så kommer Svenska Triathlonförbundet inte kunna förlänga de projektanställningar som är ofinansierade. Som förhållandevis litet förbund är vi hänvisade till just projektmedel för allt som går utanför kärnverksamheten.

Vid detta årsskifte står vi därför inför utmaningen att klara oss med färre medarbetare. Det är med tacksamhet och beundran vi riktar ljuset mot tre individuella stjärnor inom svensk triathlon.

Mikael Fredriksson - Triathlon för Alla

Mikael Fredriksson har som assisterande projektledare varit en hörnsten i Triathlon för Alla. Hans passion och dedikation för att främja inkludering och tillgänglighet inom triathlonsporten har varit en inspiration för oss alla. Mikael har inte bara delat sitt kunnande och erfarenhet, utan också arbetat oräkneliga timmar för att se till att projektet blir en framgång. Hans bidrag kommer att ha en varaktig inverkan på hur vi ser på och engagerar människor med olika förmågor inom triathlonsamhället.

Henrik Jansson - Kommunikation

Inom ramen för kommunikation, både inom Triathlon för Alla och inom ramarna för återstartsstöd, har Henrik Jansson varit en oumbärlig kraft. Hans förmåga att förmedla triathlons glädje och utmaningar till en bredare publik har varit central för att öka medvetenheten om vår sport. Hans engagemang i kommunikationssektorn har varit en nyckelfaktor för att bygga en starkare och mer medveten triathlongemenskap.

Jeff McGrath - Verksamhetsresurs

Jeff McGrath har fungerat som en ihärdig resurs för hela vår verksamhet. Hans insatser sträcker sig långt bortom det förväntade, och hans förmåga att organisera och stödja olika aspekter av vår verksamhet har varit ovärderlig för att stärka upp både organisationen och triathloncommunityn. Jeffs outtröttliga arbete som verksamhetsresurs har gett oss möjlighet att genomföra projekt med framgång och effektivitet.

Vi vill rikta ett varmt och hjärtligt tack till Mikael, Henrik och Jeff för deras dedikation, passion och oförbehållsamma arbete för att främja och utveckla svensk triathlon. Deras insatser kommer att lämna en djup och varaktig påverkan på vår gemenskap.

Som förbund står vi nu inför utmaningen att säkerställa vår fortsätta utveckling. Vi uppmanar därför er, vår fantastiska triathlongemenskap och våra supportrar, att överväga att bidra mer till vår fortsatta strävan att göra svensk triathlon till världens bästa.

Svenska Triathlonförbundets medarbetare

Publicerad: 2023-11-22

Senast uppdaterad: 2023-11-22

Författare: Henrik Jansson

SAMARBETSPARTNERS

Medlem i