Gå till innehåll
Svenska Triathlonförbundet
Svenska Triathlonförbundet

Svensk triathlon tilldelas guldmedalj för jämställdhet

Triathlon anses traditionellt vara en jämställd idrott, där exempelvis prispengarna vid internationella tävlingar alltid har varit desamma oavsett om det är kvinnor eller män som tävlar. Det har också funnits en uttalad tanke om att både kvinnor och män ska få samma uppmärksamhet och likvärdiga möjligheter i sitt tävlande. Men är triathlon trots detta jämställt, och hur står sig svensk triathlon i jämförelse med andra länder och andra sporter? Det finns många studier som visar på att organisationer som är bra på jämställdhet presterar bättre än jämförbara organisationer som inte är jämställda. Heterogenitet är alltså en framgångsfaktor!

För att belysa detta på ett mer genomgripande sätt, och för att ta fram verktyg som kan användas för att främja jämställdheten startades ett europeiskt projekt inom ramarna för ERASMUS+, där Svenska Triathlonförbundet spelade en aktiv roll genom styrelsemedlemmarna Ria Damgren Nilsson och Jannike Linné.

Projektet Gold Sport som pågick från juni 2021 till augusti 2023 hade till syfte att främja jämställdhet inom idrotten genom att skapa en innovativ märkning, kallad Gold Sport Label. Denna märkning utvärderar och bedömer organisationers arbete med att integrera jämställdhet som en central faktor för att främja jämställdhetsfrågor inom idrotten. Märkningen omfattar flera områden, inklusive förmågan att analysera jämställdhetsfrågor, relevansen av åtgärder, tidseffektivitet och påverkan av initiativ, och hänsyn till olika målgrupper och deras specifika behov.

En viktig del av projektet var att utföra en ingående analys och kartläggning av juridiska, sociala och kulturella faktorer som påverkar jämställdhet inom triathlon och idrotten generellt. Denna analys resulterade i utvecklingen av en utvärderingsmall med frågor som varje partnerorganisation besvarade separat. Genom samarbete med kanslipersonal och med Riksidrottsförbundet samlades fakta och bevis in som sedan användes som underlag för bedömningen. Informationen inhämtades även från Regeringens hemsida och andra relevanta källor för att säkerställa att bedömningen var så omfattande och korrekt som möjligt.

Resultatet av analysen visade att Svenska Triathlonförbundet var en mogen organisation med hög kapacitet när det kom till jämställdhet. Förbundet uppnådde imponerande 82 poäng av de möjliga 100, vilket resulterade i att det tilldelades en guldmedalj som bekräftelse på arbetet. Det är viktigt att vara ödmjuka och inse att det fortfarande finns mycket att jobba med, men en stor del av processen handlar just om att identifiera vad som ska göras på ett tydligt sätt. Medaljen fungerar dock som en viktig kvalitetsstämpel och kan nu användas i vår marknadsföring och i partnerskapssyften.

För Svenska Triathlonförbundet var detta inte bara ett projekt som vi deltog i, utan också en möjlighet att vara pionjärer inom jämställdhetsarbete inom idrott i allmänhet. Förbundet var bland de första organisationerna som certifierades och medaljen är en bekräftelse på svensk triathlons engagemang och framgång i att främja jämställdhet.

Nästa steg för Svenska Triathlonförbundet är att sprida och främja märkningen nationellt och internationellt inom triathlon och andra idrotter. Genom detta arbete har vi fått konkreta och operativa styrindikatorer som kan stödja deras fortsatta arbete med jämlikhet inom idrotten.

Genom vårt deltagande i Gold Sport-projektet hoppas vi kunna spela en betydande roll i att främja jämställdhet inom idrotten. GULD-certifieringen är en bekräftelse på arbetet och engagemanget att fortsätta främja jämställdhet inom triathlon och idrotten i stort.

Publicerad: 2023-10-27

Senast uppdaterad: 2023-10-27

Författare: Henrik Jansson