Gå till innehåll
Svenska Triathlonförbundet
Svenska Triathlonförbundet

Årsmötet 2017 genomfört

I lördags genomfördes Svenska Triathlonförbundets årsmöte i Göteborg. 22 föreningar var representerade och deltog med stort engagemang i mötet.

Dagen inleddes med en presentation av strategi- och måldokumentet Svensk Triathlon 2020, ett dokument som arbetats fram tillsammans mellan föreningar och förbund under 2016. Dokumentet innehåller Svensk Triathlons verksamhetsidé, vision, värdegrund och mål. Flera föreningar tog tillfället i akt att lyssna och ta del av det gemensamma strategidokumentet, och mingla lite extra med trivänner från andra delar av landet. 

Efter en god lunch som serverades på Serneke Arena startade årsmötet. STF:s ordförande Beth Friberg öppande mötet och hälsade alla varmt välkomna. Därefter valdes Per Palmström, ledamot i Sveriges Olympiska Kommitté, till mötesordförande. Till sekreterare valdes Ola Silvdahl, STF:s generalsekreterare. 

STF:s personal och ledamöter presenterade kortfattat höjdpunkter från året som gått och ett urval av de aktiviteter som planeras under 2017. Propositioner och inkomna motioner diskuterades och fattades beslut om. Utförligare redogörelser för verksamhetsberättelse och verksamhetsplan finns att läsa i årsmöteshandlingarna Länk till annan webbplats.

Vid valet av styrelseledamöter gick årsmötet på den av valberedningen föreslagna linjen och valde sittande ordförande (Beth Friberg) och tre ledamöter (Lotta Kellander, Jesper Svensson, Jonas Djurback) samt Aron Modig, till att leda styrelsens arbete kommande år. Ann Axelsson och Annie Andersson, ordförande respektive ledamot i valberedningen, samt styrelseledamoten Jonas Rigner (ej närvarande) avslutade sina uppdrag och tackades för sitt engagemang och sina värdefulla insatser för svensk triathlon. Under mötet hölls också en tyst stund för att hedra de triathlonvänner som lämnat oss under året.

Dagen avslutades i idrottens tecken med en kort dragning av Per Palmström kring processen att få vinter-OS till Sverige 2026.

22 föreningar var representerade och drygt 40 personer medverkade på mötet. Förutom att få en inblick i förbundets verksamhet och påverka vår gemensamma framtid, är mötet ett tillfälle att träffa idrottsvänner från hela Sverige. På lördagens möte fanns triathleter från Umeå i norr till Trelleborg i söder. Tack till alla som var med!

Protokoll från årsmötet publiceras på hemsidan inom en månad. Dokumentet Svensk Triathlon 2020 som antogs av årsmötet publiceras också inom kort.


Ann Axelsson avgick som ordförade i valberedningen och tackades med blommor av ordförande Beth Friberg. 


Dagens välklädde mötesordförande fick också en bukett såklart.

Publicerad: 2017-03-28

Senast uppdaterad: 2017-06-30

Författare: Tom Mårtensson