Gå till innehåll
Svenska Triathlonförbundet
Svenska Triathlonförbundet

Förbundets Lotta Kellander föreslagen till RF/SISU:s styrelse

Alldeles nyss presenterade RF och SISU:s valberedningar sitt förslag till den nya personunionen för RF/SISU. Lotta Kellander som sitter i STF:s styrelse är en av dem. Som ordförande föreslås Björn Eriksson.

STF som har arbetat fokuserat med att säkerställa representation i den nya styrelsen är mycket glada och stolta över att Lotta Kellander är ett av namnen på listan. Lotta Kellander som fram tills nu har suttit med i SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse förelås sitta med i den nya personunionen på fyra år. Val sker vid Riksidrottsmötet i Helsingborg den 31 maj.

 


Lotta Kellander

 

Följande personer föreslogs som ledamöter:

Susanne Erlandsson, Omval RS, nyval FS, två år

Suzanne Lundwall, Omval RS, nyval FS, två år

Anita Edlund, Omval RS, nyval FS, två år

Anna Iwarsson, Nyval RS, nyval FS, fyra år

Lotta Kellander, Nyval RS, omval FS, fyra år

Stefan Bessman, Omval RS, nyval FS, två år

Ola Lundberg, Nyval RS, omval FS, två år

Tommy Ohlström, Omval RS, nyval FS, fyra år

Tomas Eriksson, Nyval RS, nyval FS, fyra år

Håkan Leeman, Nyval RS, nyval FS, fyra år

 

Till ordförandeposten föreslogs Björn Eriksson med motiveringen att han bland annat ”bäst motsvarar den kravprofil som utarbetats och diskuterats med SF. Han har gedigen erfarenhet från strategiskt arbete i samhällslivet och inom idrottsrörelsen."

I januari 2015 togs beslutet att bilda personunion mellan de båda organisationerna. Samtliga RS- och FS-ledamöter ställde sina platser till förfogande. Det skapade en unik situation med nya förutsättningar och med totalt ett 30-tal namnförslag, varav fem ordförandekandidater. 

Publicerad: 2015-04-13

Senast uppdaterad: 2017-06-30

Författare: Tom Mårtensson