Gå till innehåll
Svenska Triathlonförbundet
Svenska Triathlonförbundet

Kallelse till STF:s årsmöte 2011

Svenska Triathlonförbundets årsmöte 2011 kommer att hållas söndag 27 mars i Göteborg.

Årsmötet är svensk triathlons högsta beslutande organ. I detta forum bestäms inriktning på vår verksamhet och alla föreningar i landet har var sin röst på mötet. Det hålls också val till bland annat förbundsstyrelse på årsmötet. Kontrollera med styrelsen i din förening att den är representerad på mötet och påverkar besluten. Även om varje förening bara har en röst på årsmötet, är flera medlemmar ur varje förening välkomna att delta i diskussionerna.

Har du idéer och förslag (motioner) som du vill att årsmötet skall diskutera och fatta beslut om, skickas dessa så att de är förbundsstyrelsen tillhanda senast fredag 25 februari 2011. Rätt att inge motioner är förening som är ansluten till STF och medlem i sådan förening. Motion från medlem i ansluten förening skall vara försedd med föreningens utlåtande. Motionen med utlåtande skickas till: Svenska Triathlonförbundet, 415 82 Göteborg eller via mail till info@svensktriathlon.org.

Har du förslag eller synpunkter på vem som skall ingå i förbundsstyrelsen kontaktar du valberedningens ordförande Yvonne Rosenqvist via mail.

Välkommen!

Publicerad: 2010-12-21

Senast uppdaterad: 2017-06-30

Författare: Tom Mårtensson