Gå till innehåll
Svenska Triathlonförbundet
Svenska Triathlonförbundet

Ny förbundsstyrelse utsedd

Ny styrelse, känslosamma avtackningar och diskussioner om triathlonsportens framtid. STF:s årsmöte 2015 är nu klubbat och klart för den här gången.

STF:s nya förbundsordförande heter Beth Friberg och är ledamot i styrelsen sedan ett år tillbaka. Beth övertar därmed klubban från Ria Damgren Nilsson som innehaft ordförandeskapet en längre tid och suttit med i styrelsen sedan 1997. Ria har stått för många värdefulla insatser för svensk triathlon och var märkbart rörd över förtroendet hon haft under åren. 

Även Mikael Stolpe som avslutar sitt uppdrag som ledamot och Gun Alexandersson som slutar i valberedningen tackades av. Joakim Sundh, Joachim Cronquist och Ann Josefsson (ledamöter) samt Micke Thorén (ordf. valberedningen) hade inte möjlighet att närvara men kommer att tackas vid ett senare tillfälle. 

De andra nyinvalda ledamöterna är Jesper Svensson, Jonas Djurback, Jonas Rigner samt Lena Isgren. Lotta Kellander och Ria Damgren Nilsson fortsätter som ledamöter. 

Till ny valberedning valdes Mikael Stolpe, Ann Axelsson (ordf.) och Louise Rundqvist.

16 föreningar var representerade och ett 40-tal personer medverkade på mötet som hölls på Scandic Europa i Göteborg. Mötesordförande var Christer Pallin från RF. Mötet inleddes med en tyst stund för att hedra de triathlonvänner som lämnat oss under året.

Protokollet från mötet kommer att publiceras på hemsidan inom en månad. 

 


Ria Damgren Nilsson avtackades med blommor och fina ord av vice ordf. Lotta Kellander...

 

... och det gjorde även Mikael Stolpe som tjänstgjort länge i styrelsen. 

 


Ola Silvdahl, generalsekreterare, och Christer Pallin, RF höll i pennan resp. klubban.

 


Gun Alexandersson slutade i valberedningen.

Publicerad: 2015-03-21

Senast uppdaterad: 2017-06-30

Författare: Tom Mårtensson