Gå till innehåll
Svenska Triathlonförbundet
Svenska Triathlonförbundet

Information om Riksidrottsförbundet (RF), IdrottOnline, LOK-stöd och Projektstöd IF

idrott för alla

Denna vecka har Svenska Triathlonförbundet uppmärksammat LOK-stöd, IdrottOnline, Projektstöd IF och Riksidrottsförbundet (RF) på sociala medier och här sammanfattar vi informationen som är av stor vikt för ekonomin för både föreningar och förbund. Vi upplever en viss okunskap bland våra föreningar och därför vill vi nu uppmärksamma er lite extra på de möjligheter som finns.

Vad är LOK? Varför är det så viktigt?

LOK betyder lokalt idrottsstöd och är ett ekonomiskt stöd till föreningar som bedriver verksamhet för barn- och ungdomar samt verksamhet för personer med funktionsnedsättning (paraidrottare). Inom Riksidrottsförbundet (RF) är barn och ungdom personer i åldrarna 7 – 25 år. För personer med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns, alla över 7 år kan registreras.

För att er förening skall kunna få bidrag för barn- och ungdomsverksamhet eller för personer med funktionsnedsättning i träningsgruppen måste ni registrera aktiviteter och närvaro i verktyget IdrottOnline.

LOK-stödet delas ut två gånger om året och det är viktigt att er förening skickar in registrerad närvaro för era aktiviteter, både för att ni ska få det ekonomiska stödet och för den statistik som ligger till grund för bl.a de stödmedel förbundet får och som föreningarna kan ansöka om som Projektsöd IF, alltså ytterligare stödpengar.

Ansökan om LOK-stöd görs den 25 februari och den 25 augusti. I IdrottOnline får föreningen även en påminnelse när detta skall ske.

LOK-stöd - Riksidrottsförbundet (rf.se) Länk till annan webbplats.

idrottonline

Riksidrottsförbundet (RF) och IdrottOnline, så fungerar det.

Riksidrottsförbundets (RF) uppgift är att stödja, företräda, leda och samordna idrottsrörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt. Svenska Triathlonförbundet är ett specialidrottsförbund och anslutet till RF och får därmed ta del av statliga stöd. Idag finns det 72 specialidrottsförbund som RF samarbetar med.

När RF följer upp och fördelar det ekonomiska stödet utgår man ifrån statistik och rapporterad verksamhet i verktyget IdrottOnline, som är det gemensamma verksamhetssystemet för föreningar, förbund, RF-SISU distrikt och RF.

Därför är det mycket viktigt att föreningarna registrerar medlemmar, grupper och aktiviteter i IdrottOnline så att statistik och idrottsmedel från regeringen kan fördelas. Utse gärna en LOK stöds ansvarig i din förening som ser till att registreringen sker på rätt sätt och i rätt tid. För paraidrottare finns det en speciell ruta märkt med en rullstol som ska bockas i när man lägger in medlemmen i en aktivitetsgrupp. Behöver er förening stöd eller hjälp med registrering eller ansökningar i Idrott Online kontakta Idrottskonsulent Åsa Annerstedt, se kontaktuppgifter på sidan längst ner.

Länk till IdrottOnline»»» Länk till annan webbplats.

Prispall barn

Projektstöd IF, ge föreningen en chans att utvecklas!

När föreningen LOK-registrerar för barn- och ungdomsverksamhet (7 – 25 år) så får förbundet en pott med pengar av RF som vi sedan fördelar i IdrottOnline som Projektstöd IF. Vi har detta år följande aktiviteter som föreningar kan ansökas om ekonomiskt stöd för i IdrottOnline via “skapa ansökan”.

Mer information om Projektstöd IF Barn- och ungdomsverksamhet hittar du här»»» Länk till annan webbplats.

Kom ihåg att det finns digitala nätverksträffar en gång i månaden för barn- och ungdomsledare eller föreningar som bedriver eller vill starta barn- och ungdomsverksamhet. Nästa träff är den 20 maj kl. 12:00. Anslut via länken här»»» Länk till annan webbplats.

För projekt 65+ (verksamhet för personer som är 65 år och äldre) finns följande aktiviteter som föreningar kan ansökas om ekonomiskt stöd för i IdrottOnline via “skapa ansökan”. (Här behövs ingen LOK-registrering)

  • Utveckling av träningsformer 65+
  • Try Triathlon event (prova på event)
  • Ledarrekrytering

Mer information om 65+ projektet hittar du här»»»

65+ lok

Foto: STF & Josef Bränsvik

Idrott för alla - Triathlon för alla

Svenska Triathlonförbundet är självklart en del av RFs vision om idrott för alla. För oss handlar det om att våra föreningar skall se triathlon som en idrott för alla och vi arbetar brett för att tillgängliggöra triathlon för fler och erbjuda en idrott genom hela livet. Vi bedriver verksamhet för barn- och ungdom, elit, bredd- och motion med mycket fokus på Age-Group, personer med funktionsnedsättning (paratriathlon) och nu det nya projektet 65 + som riktar sig till en äldre målgrupp. Vi har världens bästa sport i tre grenar som är fantastiska i vardagslivet!

Trygg och inkluderande idrott - Riksidrottsförbundet (rf.se) Länk till annan webbplats.

Aktuella satsningar - Riksidrottsförbundet (rf.se) Länk till annan webbplats.

Behöver er förening bolla ideér eller hjälp med att skapa ansökan i IdrottOnline så kontaktar ni oss, se nedan.

Vid frågor kontakta:

Åsa Annerstedt

Idrottskonsulent

e-post: asa.annerstedt@svensktriathlon.org
tel: 0702-31 61 48

Publicerad: 2024-05-17

Senast uppdaterad: 2024-05-17

Författare: Lena Larje

SAMARBETSPARTNERS

Medlem i