Gå till innehåll
Svenska Triathlonförbundet
Svenska Triathlonförbundet

Svenska Triathlonförbundet deltar i ERASMUS+ projekt om jämlikhet inom idrott

Jämlikhet inom idrott är inte ett mål i sig, det är en övertygelse om att våra gemensamma erfarenheter och färdigheter stärker oss som helhet.

ERASMUS+ Länk till annan webbplats. är ett program inom EU för bla träning, utbildning och sport. När förbundet tillfrågades om att vara partner i ERASMUS+ projektet GOLD Sport (som står för ”Governance Leadership Diversity in Sport”) under paraollen ”Mixité et Performance” (Fritt översatt ”Jämlikhet och Resultat”) tackade vi självklart ja.

Vi tror att svensk triathlon står på en god grund, men ingen är perfekt och precis som med färdigheter inom idrott är jämlikhet något vi ständigt behöver träna på för att bli bättre.

Övriga parners i projektet är ASD Volleyboll Academy (Italien), La Fondation Alice Milliat (Frankrike) samt L’association Mixité et Performance (Frankrike).

Målet med projektet är att skapa en kvalitetsmärkning, en etikett på europeisk nivå för förbund och föreningar som arbetar aktivt med jämlikhet. Andra viktiga federationer såsom Badminton, Tennis och Rugby är redan engagerade i detta märkningsprogram i Frankrike.

Själva projektet geomförs under år 2022/23 i moduler:

  • Insamling av data om befintlig lagstiftning om könsmångfald i idrottsstyrning.
  • Kartläggning av god praxis
  • Analys med målet att tillsammans etablera en gemensam märkning.
  • Pilotprojekt

Deltagare i projektet från Svenska Triathlonförbundets sida är Ria Damgren Nilsson, vice ordförande förbundsstyrelsen och Jannike Linné, ledamot förbundsstyrelsen.


ERASMUS+ The general objective of the Erasmus+ program in the field of sport is to contribute to the development of the European dimension in sport, especially amateur sport. The new generation of the Erasmus+ program (2021-2027) promotes mobility for the purpose of teaching sports staff, cooperation, quality, inclusion, creativity, and innovation at the level of sports organizations and sports policies.

In the sports component of the Erasmus+ program, the emphasis is on international projects dealing with the inclusion of the general population in sports and physical activities, participation in physical activities as a means to maintain and improve health, promoting integrity and values ​​in sports, education in sports and through sports, volunteerism in sports, the mobility of coaches, managers, volunteers and staff of non-profit sports organizations, as well as the fight against negative phenomena and challenges in sports, such as violence, racism, intolerance and discrimination.

Publicerad: 2022-10-19

Senast uppdaterad: 2022-10-19

Författare: Tom Mårtensson

SAMARBETSPARTNERS

Medlem i