Gå till innehåll
Svenska Triathlonförbundet
Svenska Triathlonförbundet

Nya riktlinjer för världens bästa barn- och ungdomsidrott

Idag publicerade RF de nya riktlinjerna som är de hjälpmedel för att svensk idrott ska kunna nå sin vision - att vara bäst i världen på alla nivåer.

För att svensk idrott ska kunna nå sin vision – att vara bäst i världen på alla nivåer – behöver idrottsrörelsen bedriva verksamhet på barns och ungas villkor. Ett steg i det arbetet är nya riktlinjer för barn- och ungdomsidrott som nu utformats i nära dialog mellan oss specialidrottsförbund och RF.

-


Riktlinjerna har tagits fram av Riksidrottsförbundet i nära samverkan med specialidrottsförbunden och även barnrättsorganisationerna UNICEF Sverige, Rädda Barnen, Friends och Bris. Riktlinjerna syftar till att beskriva vad barns rättigheter innebär i den idrottsliga praktiken. De syftar också till att vägleda i arbetet mot målet att nå fler idrottsliga framgångar internationellt såväl som mot utmaningen att nå fler och nya barn och ungdomar och att få så många som möjligt att vilja idrotta i förening hela livet.

-

Riksidrottsförbundets riktlinjer för barn- och ungdomsidrott omfattar all verksamhet f

ör barn och ungdomar upp till och med 19 år och innehåller fem huvudriktlinjer.

1. Trygghet: Skapa trygga och välkomnande miljöer

2. Delaktighet: Erbjud delaktighet och inflytande

3. Glädje: Främja inre drivkraft och långsiktig utveckling

4. Allsidighet: Möjliggör allsidigt och lekfullt idrottande

5. Hälsa: Bidra till hälsa och välbefinnande över tid

-

För varje huvudriktlinje finns vägledning till oss specialidrottsförbund gällande vilka insatser de behöver göra för att kunna efterleva riktlinjerna. I riktlinjerna beskrivs exempelvis vilka rutiner och handlingsplaner som behöver finnas och vad tränarutbildningar behöver innehålla. I riktlinjerna finns även bland annat vägledning för översyn av tävlingsformer och regelverk.

-

Svenska Triathlonförbundet håller nu på att se över rutiner och verksamhet så att vi inom Svensk Triathlon lever efter de nya riktlinjerna och kan bidra till att Sverige har världens bästa idrott för barn och ungdomar.

Du kan läsa riktlinjerna i sin helhet här >>>

Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se och lyssna på Malin Malin Träff, barn- och ungdomsansvarig på RF, berätta mer här >>>

Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Publicerad: 2022-03-09

Senast uppdaterad: 2022-03-09

Författare: Tom Mårtensson