Gå till innehåll
Svenska Triathlonförbundet
Svenska Triathlonförbundet

Kallelse till årsmöte för Svenska Triathlonförbundet

Varmt välkommen till Svenska Triathlonförbundets årsmöte 2022 som kommer att hållas lördagen 19 mars på Scandic Crown i Göteborg. Årsmöteshandlingarna finns nu att ta del av.

Det är snart dags att summera 2021 och blicka framåt mot kommande säsong. Vad kan vi tillsammans göra ännu bättre och hur gör vi för att alla som vill vara med i svensk triathlons utveckling blir delaktiga och har roligt?

Vår förhoppning är att alla som har möjlighet sluter upp på Svenska Triathlonförbundets årsmöte 2022 som kommer att hållas enligt följande: 

Inbjudan

Plats: Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, Göteborg - se vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Dag: Lördag 19 mars, 2022
Tid: 12:00-13:00 Gemensam lunch 13:00-17:00 Årsmöte

Anmälan till årsmötet 2022 - stängd

Anmälan till årsmötet måste göras senast den 5 mars. 

Anmälan till årsmötet som åhörare eller byte av ombud efter 5 mars maila 

info@svensktriathlon.org 

Efter att Folkhälsomyndigheten lättat och släppt på de flesta restriktionerna kopplat till fysiska möten och sammankomster har förbundsstyrelsen tagit beslutet att mötet kommer hållas fysiskt som planerat. Vi följer självklart de rekommendationer

 som fortsatt är aktuella kopplade till pandemin. 

Varmt välkomna till årsmötet 2022. 

Ta del av årsmötet digitalt

För dig som är intresserad och vill ta del av årsmötet digitalt kommer det att livesändas på vår Youtube-kanal från kl 13.00. Till Sweden Triathlon Youtube >>> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Årsmöteshandlingar

Här kan du läsa årsmöteshandlingarna. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Enligt stadgarna har även ett mail gått ut 2022-02-25 till samtliga medlemsföreningar på röstlängden.

Ombud

Anmälan av ombud till årsmötet ska göras senast 14 dagar (2022-03-05) innan årsmötet

, varvid fullmakt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.från föreningen ska bifogas. I fullmakten ska ombudets rösträtt anges. Ombud får inte företräda mer än en förening och får inte vara ledamot av förbundsstyrelsen. Om det utsedda ombudet får förhinder att delta på årsmötet kan ersättare anmälas fram till årsmötets registrering (samma dag som årsmötet hålls), varvid fullmakt för ersättaren från föreningen skall bifogas. I fullmakten ska ersättarens rösträtt anges.

Kallelse 

Kallelse mailades ut till medlemsföreningarna 2022-01-19. Ta del av kallelsen här >>> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Årsmötet är svensk triathlons högsta beslutande organ. I detta forum bestäms inriktning på vår verksamhet och varje förening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som är ansluten till Svenska Triathlonförbundet och som senast den 31 december året före årsmötet fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter har en röst, se stadgar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Val av förbundsstyrelse och revisor

Det hålls också val till bland annat förbundsstyrelse på årsmötet. Prata med styrelsen i din förening så att ni är representerade på mötet och kan vara med och påverka besluten. Endast kandidater som är nominerade före 31 december 2021 och/eller föreslagna av valberedningen är valbara på årsmötet.  Info här >>> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Motioner

Om du eller din förening har ett förslag (motion) som ni vill att årsmötet ska diskutera och fatta beslut om, skicka den så att den är förbundsstyrelsen tillhanda senast 15 januari 2022.

Rätt att inkomma med motioner har förening som är ansluten till Svenska Triathlonförbundet samt medlem i sådan förening. Motion från medlem i ansluten förening ska vara försedd med föreningens utlåtande. 

Motionen med utlåtande skickas via mejl till info@svensktriathlon.org eller med vanlig post till Svenska Triathlonförbundet, Nedre Kaserngården 5, 415 27 Göteborg.

Publicerad: 2022-02-25

Senast uppdaterad: 2021-12-17

Författare: Tom Mårtensson

SAMARBETSPARTNERS

Medlem i