Gå till innehåll
Svenska Triathlonförbundet
Svenska Triathlonförbundet

Dags att nominera kandidater till STF:s styrelse

Lördag den 19 mars 2022 är det dags för Svenska Triathlonförbundets årsmöte där förbundsstyrelsen för nästa verksamhetsår ska väljas. Genom att nominera en kandidat kan din förening vara med och påverka utvecklingen för svensk triathlon.

Styrelsen består av en ordförande och åtta ledamöter som väljs på två år. Sedan förra årsmötet har styrelsen haft följande sammansättning: Henrik Nöbbelin (ordförande), Ria Damgren Nilsson, Johanna Green, Jonas Hedeback, Milla Jonsson, Åke Lantz, Jannike Linné, Tobias Marklund samt Jonas Rylander (ledamöter). Fyra styrelseledamöter väjs vartannat år och fyra vartannat. Vid kommande årsmöte går mandatperioden ut för följande:

Ria Damgren Nilsson

Johanna Green
Milla Jonsson
Åke Lantz

Ria Damgren Nilsson, Johanna Green och Åke Lantz har meddelat att de gärna vill fortsätta sitt arbete i styrelsen och därför ställer upp för omval. Milla Jonsson har lämnat styrelsen och kandiderar inte för omval.

Det är nu dags för er att nominera era nya kandidater till förbundsstyrelsen och/eller visa ert stöd till de kandidater som står för omval. Skriv namn, kontaktuppgifter och gärna några rader om vem personen är och vad ni som förening anser att kandidaten skulle bidra med i styrelsearbetet. Stadgarna specificerar en jämlik könsfördelning, vilket innebär att tre kvinnor och en man ska väljas 2022. 

Skicka era nomineringar så snart som möjligt, senast den 31 december 2021.

Tänk på att vara ute i god tid! Förra årsmötets stadgeändring gav valberedningen längre tid att processa fram en ändamålsenlig sammansättning av ledamöter. Därför måste alla nomineringar komma via valberedningen och vara inne senast den 31 december. 

Skicka nomineringar via mejl till: elin.bommenel@gmail.com

Har ni några frågor så tveka inte att kontakta någon av oss i valberedningen:

Elin Bommenel, ordförande
elin.bommenel@gmail.com

0733-240824

Jonas Haglund, ledamot

jonas@marktop.se

Thomas Rehn, ledamot

threhn@gmail.com

Publicerad: 2021-11-18

Senast uppdaterad: 2021-11-18

Författare: Tom Mårtensson