Gå till innehåll
Svenska Triathlonförbundet
Svenska Triathlonförbundet

Föreningsutveckling med RF-SISU

Under sommaren och hösten 2021 har RF-SISU tillsammans med Svenska triathlonförbundet skapat ett SF-specifikt projekt med fokus på föreningsutveckling.

I samband med att vårt nya strategidokument - Svensk Triathlon 2028 antogs vid årsmötet 2021 identifierades att många föreningar är i stort behov av att få stöd att strukturera och utveckla sina verksamheter. Därför har SF i samverkan med RF-SISU skapat ett samarbete som främst bygger på att utifrån den unika föreningens behov att höja kvalitén på verksamheten men även att stödja de ideellt arbetande i föreningen med exempelvis mallar och handlingsplaner för att underlätta och utveckla föreningsarbetet.

RF-SISU jobbar för att stimulera lärande, stärka engagemang och utveckla idrottens verksamhet. RF-SISU erbjuder både utbildningar enligt färdiga upplägg och skräddarsyr utbildningsinsatser efter de utvecklingsbehov som föreningen har. RF-SISU är en resurs för föreningens utvecklingsprocesser genom att komma till föreningen och diskutera igenom behoven. Därefter anpassas upplägg av utbildning och utvecklingsinsatser efter önskemål och behov.

Genom detta uppdrag kan SF tillsammans med RF-SISU ge ett stöd till föreningarna i strategiska processer, stora som små, för att utveckla och underlätta i sina verksamheter, men också bidra till att triathlon utvecklas i linje med strategidokumentet Svensk Triathlon 2028.

Föreningsutvecklingsprojektet är en långsiktigt satsning som nu kommer påbörjas där arbetet sker i olika steg och etapper med hjälp av RF-SISU. Alla RF-SISU konsulenter som nu finns kopplade till idrotten triathlon är nu utbildade i Svensk Triathlon 2028 för att kunna ha så stor förståelse som möjligt för att på bästa sätt kunna stötta föreningen i samverkan med vår idrottskonsulent på Svenska Triathlonförbundet. 

Föreningar kommer framöver kontaktas av RF-SISU konsulenter i våra olika distrikt för att arbeta tillsammans med er föräldrar som vill ha stöd i er verksamhet. Är din förening intresserade eller behöver stöd i frågor om föreningen är ni alltid välkomna att kontakta ansvarig på förbundet lina.hornback@svensktriathlon.org

Svensk Triathlon - Världens Bästa!

Publicerad: 2021-10-01

Senast uppdaterad: 2021-10-01

Författare: Tom Mårtensson

SAMARBETSPARTNERS

Medlem i