Gå till innehåll
Svenska Triathlonförbundet
Svenska Triathlonförbundet

Riksidrottsmötet (RIM) 2021

I helgen genomfördes Riksidrottsmötet (RIM), en helg då alla special- och distriktsidrottsförbund möts och diskuterar viktiga frågor och fattar beslut gällande svensk idrott.

Triathlon- och idrottsvänner,

Svenska Triathlonförbundet hade inför RIM-mötet lämnat in två motioner. En av motionerna fick stort bifall av såväl stora som små förbund. Förslaget fick 112 “ja”-röster, 66 röstade nej och 17 avstod från att rösta. Beslutet innebär att ingen idrott kan få mer än 10 procent av de medel som delas ut till idrotten på central nivå, i enlighet med tidigare fördelningsmodell som togs bort för två år sedan i samband med föregående Riksidrottsmöte. 

Vi, tillsammans med majoriteten inom svensk idrott, anser att idrotten som helhet på detta sätt bättre kan ta gemensamt ansvar att nå upp till idrottens högt ställda mål inom olika områden. 

För att skapa tydlighet kring Svenska Triathlonförbundets motion vill vi lyfta fram dess huvudpunkter:

  • Effekten av beslutet kommer innebära att bidrag till ett förbunds centrala nivå (tex kansli eller huvudkontor) kommer att begränsas till max 10 procent av den totala summan till ett enskilt förbund. Det finns 72 förbund.
  • Effekten av motionen innebär inte att föreningar eller regionala organisationer får mindre ekonomiskt stöd från Riksidrottsförbundet oavsett storlek på idrott. 
  • Inga pengar försvinner från idrotten, inte från barn- och ungdom-, vuxen-, para eller elitidrott.

Vi har tagit del av rapporteringen i flera medier som följt efter Riksidrottsmötet. Vi är ödmjuka och lyhörda för uppmärksamheten samtidigt som vi är övertygade om att vi tillsammans inom svensk idrott har goda förutsättningar att se lösningar och möjligheter i det demokratiska beslut som fattats på Riksidrottsmötet. 

Vi i Svenska Triathlonförbundet vill tillsammans med hela idrottssverige fortsätta bidra och ta ansvar för ett Sverige som skapar förutsättningar för att fler kan komma i rörelse och öka tillgängligheten till idrott. 

Henrik Nöbbelin Öppnas i nytt fönster.
Ordförande, Svenska Triathlonförbundet

Publicerad: 2021-06-01

Senast uppdaterad: 2021-06-01

Författare: Tom Mårtensson