Gå till innehåll
Svenska Triathlonförbundet
Svenska Triathlonförbundet

Öppet brev till Amanda Lind, Mikael Damberg och Lena Hallengren

Svenska Triathlonförbundet har tillsammans med Riksidrottsförbundet och övriga förbund inom idrotter som verkar på väg, skog och vatten har gjort en gemensam skrivelse till Idrottsminister, Inrikesminister, samt Socialminister.

"Vi sprider inte smitta i skogen, på havet eller vägen"

Vi förbund engagerar tillsammans fler än 420 000 medlemmar som mår bra av att idrotta på vatten,  väg och i skogen. Vi ger så mycket glädje och fysiskt och psykiskt välmående, som många behöver lite  extra av i dessa tider. Vi jobbar alla mot samma mål och vi vill ställa om - inte ställa in. 

Vi vill naturligtvis delta i arbetet att minska risken för smittspridning av corona. Det har vi gjort och  det fortsätter vi med. Vi har ställt in mängder av tävlingar sedan mars 2020 och minskat vår  verksamhet dramatiskt. Men för många av våra medlemmar, inte minst barn och ungdomar är  tävlingen en viktig morot för att fortsätta idrotta. Det gäller både de som siktar mot att bli bäst och  de som bara idrottar för att ha roligt. 

Vi välkomnar att regeringen och Folkhälsomyndigheten vill öppna upp för vissa aktiviteter, särskilt att  barn och ungdomar tillåts börja tävla igen utomhus. Det kommer betyda mycket för många. Men, det  vi inte förstår är hur de kanske mest smittsäkra och hälsofrämjande verksamheterna ändå förbjuds  av regeringen. 

Gemensamt för våra idrotter är att tävlingsområdet är beläget utomhus och sträcker sig över mycket  stora ytor. Att leta efter kontroller i en skog, segla jolle ikapp eller cykla längs en landsväg kan inte  leda till smittspridning. Men det är precis det som ni signalerar när regeringen förbjuder våra  tävlingar för att vi är på en plats som vi inte kan sätta upp staket runt eller bygga väggar och tak  kring. Här haltar logiken.  

I början av 2021 trädde pandemilagen i kraft, som i och för sig ger möjlighet för undantag för  tävlingar på väg, vatten och i skog. Men regeringen har ännu inte aktiverat förordningen som krävs  för att undantaget ska tillämpas. 

Konsekvenserna av nuvarande situation är att tävlingar där några tiotals orienterare med individuell  start över en hel dag i en stor skog anses vara för farliga ur ett smittspridningsperspektiv för att  tillåtas. Samtidigt visar forskning och kunskap som tagits fram under året i Sverige och internationellt  att få smittas utomhus. Dessutom är våra idrottsföreningar vana och ansvarfulla arrangörer som i  många år har finslipat sina organisationer för att hantera flöden av människor i syfte att just undvika  trängsel och köer. Erfarenheter från 2020 har visat att vi har kunnat genomföra tränings- och  tävlingsverksamhet under smittsäkra former, fastän i begränsad utsträckning. 

Avsaknaden av logik i nuvarande reglering leder till att tilltron till de begränsningar som regeringen  beslutar om får sig en törn. Det leder också till att allt fler slutar med sina idrotter då de inte får  möjlighet att tävla, vilket är en viktig motivation och drivkraft för många.  

Vi uppmanar nu regeringen och Folkhälsomyndigheten att se till att den nya regleringen inte sätter  ett absolut tak om 150 deltagare i motionslopp och liknande tävlingar utomhus på stora ytor.  Antalsbegränsningar måste relateras till den relevanta ytan och tiden som tävlingen pågår. Det måste  därför vara möjligt att ordna tävlingar med fler än 150 deltagare förutsatt att deltagarna separeras i  grupper i olika zoner innan start, slussas ut på det vidsträckta tävlingsområdet och därefter separeras  igen efter målgång. Det är ett ”flödestänk” som våra idrotter bemästrar väl och som på ett 

ändamålsenligt sätt träffar en balanspunkt mellan nödvändigheten att begränsa smittspridning och  intresset av att få idrotta och därmed också bidra till god folkhälsa. 

Det är dags att regeringen tar sitt förnuft till fånga och tillåter oss att få bidra till ett starkare, friskare och gladare Sverige, med barn, ungdomar och vuxna som mår bättre fysiskt och psykiskt.  

Riksidrottsförbundet har idag också skickat in två remissvar om ändringar i pandemilagens regelverk gällande antal åskådare vid match/tävling på arena och antal utövare vid tävling på väg, vatten och i skog.

Remissvar till regeringen (förordning) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Remissvar till Folkhälsomyndigheten (föreskrifter och allmänna råd) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet 

Olof Granander, ordförande Svenska Seglarförbundet 

Stefhan Klang, ordförande Svenska Cykelförbundet 

Maria Krafft Helgesson, ordförande Svenska Orienteringsförbundet 

Lars Martinsson, ordförande, Svenska Kanotförbundet 

Henrik Nöbbelin, ordförande Svenska Triathlonförbundet 

Johan Storåkers, ordförande Svenska Friidrottsförbundet

Publicerad: 2021-05-07

Senast uppdaterad: 2021-05-07

Författare: Tom Mårtensson