Gå till innehåll
Svenska Triathlonförbundet
Svenska Triathlonförbundet

Nytt datum för MAXI Linköping Triathlon

Givet smittspridningen och förbudet att arrangera tävlingar kommer MAXI Linköping Triathlon - SM sprint och stafett att flyttas fram till söndag 8 augusti 2021. På så sätt ökar vi möjligheten att kunna genomföra ett säkert arrangemanget.

Svenska Triathlonförbundet är mycket delaktig i arbetet kring motionsarrangemang. Dels i en arbetsgrupp med representanter från RF, två specialidrottsförbund (SF) och två större motionslopp, dels tillsammans med företrädare för Sveriges största motionslopp.

-

Högsta prioritet är självklart att bidra till att minska risken för smittspridning. Fullt stop. Med detta sagt är målet att bidra till att få till ett regelverk för motionsloppen som är mer träffsäkert och flexibelt och väger in de negativa konsekvenser som ett förbud mot motionslopp innebär. 

-

Förbudet mot motionslopp är idag (2021-03-02) reglerat i en förordning kopplad till Pandemilagen (förbudsförordningen). Per idag får max 8 personer delta i ett motionslopp (som är en offentlig tillställning). Ett förslag på förändring av förbudsförordningen i riktning mot att öppna upp möjligheterna att arrangera motionslopp är just nu på remiss. Både RF och motionsloppsgrupperingen har svarat på remissen. Förhoppningsvis leder detta till ett regelverk som är bättre anpassat till både minskad risk för smittspridning och anpassning till varje enskilt arrangemangs genomförande och förutsättningar. Eftersom trängsel är en avgörande faktor önskar vi bland annat mer hänsyn kopplat till:

-

1. Tid - hur länge håller arrangemanget på.

2. Rum - över hur stora ytor genomförs arrangemanget och hur skall eventområdet delas in i sektorer,

3. Protokoll - hur detaljstyrs arrangemanget - utifrån smittrisk - via en åtgärdsplan kopplad till risk- och konsekvensanalys.

-

Av detta följer att möjligheterna att genomföra tävlingar i sommar främst är beroende av två saker, som är kopplade till varandra. Nivån på smittspridningen (där vaccineringsgraden spelar stor roll) och regelverket kopplat till möjligheten att få arrangera tävlingar/motionslopp.

-

Sannolikheten att vi får tävla igen är självklart större i slutet av sommaren, än i början. Därför väljer vi att flytta MAXI Linköping Triathlon - SM sprint och stafett (tidigare planerat datum var 6/6). I planeringsarbetet som är i full gång utgår vi självklart från att tävlingen går att genomföra, samtidigt som vi naturligtvis följer utvecklingen. Vårt mål är att anmälan kommer öppna inom kort. Om arrangemanget med tävlingsdatum 8 augusti, trots allt inte går att genomföra, kommer alla deltagare att kunna flytta sin start till 2022.

Vid frågor mejla gärna till: linkoping@svensktriathlon.org 

Läs mer om MAXI Linköping Triathlon 2021 här >>> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

-

Svensk Triathlon - världens bästa!

Publicerad: 2021-03-02

Senast uppdaterad: 2021-03-02

Författare: Tom Mårtensson