Gå till innehåll
Svenska Triathlonförbundet
Svenska Triathlonförbundet

Kallelse till årsmöte för svensk triathlon 2021

Varmt välkommen till Svenska Triathlonförbundets årsmöte 2021 som kommer att hållas lördagen 20 mars helt digitalt. Nu finns årsmöteshandlingarna inför mötet samt anmälan är öppnad. Läs vidare i nyheten för att ta del av info.

Årsmötet 2021 är beslutat av förbundsstyrelsen att genomföras digitalt. Beslutet grundar sig i nationella allmänna råd och rekommendationer från FHM för att minska spridningen av Covid-19. Dessa föreskrifter träde i kraft den 14 december 2020 och gäller till och med den 30 juni 2021. Läs mer här. Länk till annan webbplats.

Inbjudan

Plats: Easymeet - Digital plattform i samarbete med RF
Dag: Lördag 20 mars 2021
Tid: 13:00-17:00 (inlogg från kl. 11:30)

Då ett digitalt årsmöte kräver tekniska förberedelser önskar vi att anmälan av Ombud till årsmötet och inlämnandet av fullmakt är gjord senast 

söndag 14 mars 2021.

Anmälda Ombud kommer att via e-post få inloggningsuppgifter (som ska verifieras) till mötet samt information om hur inloggning till mötet går till efter anmälan. Max ett ombud per förening och ombud får inte företräda mer än en förening och får inte vara ledamot av förbundsstyrelsen

STF årsmöte är även öppet för fler föreningsmedlemmar utöver ombud. Dessa kallas här Åhörare. Då ett digitalt årsmöte kräver tekniska förberedelser önskar vi att anmälan av Åhörare till årsmötet är gjord senast 

söndag 14 mars 2021.

Anmälda Åhörare kommer att via e-post få inloggningsuppgifter (som ska verifieras) till mötet samt information om hur inloggning till mötet går till efter anmälan.

Årsmöteshandlingar

Här kan du läsa årsmöteshandlingarna. Länk till annan webbplats. Enligt stadgarna har även ett mail gått ut 2021-02-26 till samtliga medlemsföreningar på röstlängden.

Inför mötet

Alla deltagare måste ha en egen dator och en egen mejladress, även om ni ev. sitter några personer i samma lokal. Detta för att varje mejladress är kopplad till en röst vid en eventuell omröstning (gäller de som är anmälda som ombud).

Testa i god tid innan mötet att ditt nätverk, din video och din uppkoppling fungerar.
Det gör du enklast här >>> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Din dator måste ha en webbkamera, mikrofon och webbläsaren Chrome.
Du kan ladda ner Chrome här >>> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Under själva mötet är det viktigt att du stänger av program i bakgrunden som kan störa, till exempel Skype, Teams och Zoom.

Instruktionerna kring inlogg, support och länk till Easymeet kommer att mailas ut under början av vecka 11.

Kallelse

Kallelse mailades ut till medlemsföreningarna 2021-01-20. Läs kallelsen här >>> Länk till annan webbplats.

Årsmötet är svensk triathlons högsta beslutande organ. I detta forum bestäms inriktning på vår verksamhet och varje förening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som är ansluten till Svenska Triathlonförbundet och som senast den 31 december året före årsmötet fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter har en röst, se stadgar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Fullmakt

Årsmötet består av ombud för föreningarna utsedda genom beslut av respektive förenings årsmöte eller styrelse. Alla ombud ska ha godkänd fullmakt Länk till annan webbplats. undertecknad av föreningens firmatecknare. 

Mejla påskriven fullmakt till info@svensktriathlon.org Öppnas i nytt fönster. 

senast söndag 14 mars 2021. 

Valberedningen

Det hålls också val till bland annat förbundsstyrelse på årsmötet. Prata med styrelsen i din förening så att ni är representerade på mötet och kan vara med och påverka besluten.
Läs mer här hur ni kan nominera kandidater till STF:s styrelse. Länk till annan webbplats. 

Öppnas i nytt fönster.

Motioner

Om du eller din förening har ett förslag (motion) som ni vill att årsmötet ska diskutera och fatta beslut om, skicka den så att den är förbundsstyrelsen 

tillhanda senast 15 januari 2021

Rätt att inkomma med motioner har förening som är ansluten till Svenska Triathlonförbundet samt medlem i sådan förening. Motion från medlem i ansluten förening ska vara försedd med föreningens utlåtande.

Motionen med utlåtande skickas via mejl till info@svensktriathlon.org eller med vanlig post till Svenska Triathlonförbundet, Nedre Kaserngården 5, 415 27 Göteborg.


Svensk triathlon – världens bästa!

Varmt välkomna 

Önskar samtliga från förbundet

Publicerad: 2021-02-26

Senast uppdaterad: 2021-02-26

Författare: Tom Mårtensson