Gå till innehåll
Svenska Triathlonförbundet
Svenska Triathlonförbundet

Information från STF och arrangörer

Bästa triathlet, Vi följer alla den allvarliga situation med Corona i Sverige och världen. Ingen är opåverkad som individ, organisation eller företag, utan tvärtom ställs vi nu alla inför prövning och anpassar liv, verksamhet och beslut

...efter den helt nya situation som råder.

Nu mer än någonsin är det viktigt att hålla samman, visa solidaritet och hänsyn, så att samhälle och människor tillsammans tar sig igenom det vi har framför oss med omtanke och helhetsperspektiv. Vägledande i beslut och planering framåt är att bidra till minskad smittspridning och att människor mår bra, samt att göra allt för att föreningar och samhälle kan ta sig igenom perioden på bästa sätt.

Du som idrottare oavsett nivå har säkert förstått att sommarsäsongen och våra arrangemang kommer att påverkas. Din favorittävling som var målet för säsongen kanske ställs in eller flyttas. Det är en följd av situationen och beslut som är tuffa, men som ibland måste fattas givet hur det ser ut.

Sedan en tid tillbaka har förbund och föreningar/arrangörer regelbundna (digitala) möten där vi gemensamt peppar varandra, informerar och diskuterar hur vi på bästa sätt tillsammans skall hantera sommarens arrangemang och härliga möten mellan alla triathleter.

Efter månader av planering och massor av arbete, där vi sett fram emot att möta alla aktiva och bjuda till fest, kommer eventuellt beslut om att få ställa sin tävling att behöva fattas.

Gemensamt för alla oss arrangörer oavsett storlek är att vi älskar att skapa aktivitet och möten mellan människor. Det är en stark passion och drivkraft, och att ställa in en tävling är inte bara en fråga om tuffa ekonomiska konsekvenser för en arrangör. Det är också på samma sätt som för en tävlande, en besvikelse över att inte få dela upplevelsen på plats på det sätt vi sett fram emot. Men hälsa och liv måste självklart komma i första hand.

Ingen av oss arrangörer vill ställa in en tävling, utan vi försöker på alla sätt att arbeta hårdare än någonsin och planera för att de skall bli av, eller om möjligt flyttas. I dagsläget är det dock förbjudet att arrangera tävlingar och i ovissheten hur länge detta förbud kommer att gälla, så är det risk att arrangörer framöver tvingas att ställa in sina tävlingar.

I de fall som vi arrangörer blir tvungna att ställa in en tävling till följd av den situation som vi alla är i, har vi alla en gemensam vädjan om förståelse för en arrangörs ekonomiska situation och idrottsrörelsens uppbyggnad.

Alla tävlingarna arrangeras med få undantag av ideella föreningar (även förbundet som arrangör är en ideell förening). Allt eventuellt överskott återinvesteras i idrottslig verksamhet och efter massor av arbete är detta ett bidrag så att föreningen skall kunna bedriva sina aktiviteter. Arbetet med tävlingen sker under mycket lång tid, där kostnader för evenemanget byggs upp över tid fram till tävlingsdagen. Alla arrangörer - från de minsta till de största - har naturligtvis olika förutsättningar avseende storlek, datum, placering, sponsorer etcetera, men alla har förutom passionen som gemensam nämnare, en situation där arrangemangets kostnader byggs upp över tid.

Ingen arrangör vill självklart tjäna pengar på att ställa in en tävling. Men förutom att det verksamhetsstöd som föreningen arbetat länge med att skapa försvinner, så har föreningen dessutom alltid kostnader på olika nivåer kopplade till tävlingen som trots allt måste betalas även om tävlingen ställs in.

Givet den situation vi är i och förutsättningarna ovan så är det vår gemensamma önskan som arrangörer om förståelse och reflektion i fråga om återbetalning av anmälningsavgifter under sommarens tävlingar.

Vi vill absolut inte ställa in tävlingar, men måste vi göra det så är det vår vädjan att du som tävlande ser till hela bilden och grundförutsättningarna för idrottsrörelsen och att bedriva tävlingarna. Som arrangörer har vi alla olika förutsättningar och möjlighet att hantera situationen, och vårt gemensamma löfte är att vi alla kommer göra vårt yttersta för att lösa den på bästa sätt för alla inblandade givet situationen, så att vi kan finnas kvar och komma igen starkare 2021.

Tag hand om dig och varandra.

Bästa idrottshälsningar
Svenska Triathlonförbundet och tävlingsarrangörer gemensamt

 

Tävlingskalendern >>> Länk till annan webbplats.

Riktlinjer och rekommendationer angående Coronaviruset >>> Länk till annan webbplats.

Publicerad: 2020-04-07

Senast uppdaterad: 2020-04-07

Författare: Tom Mårtensson