Gå till innehåll
Svenska Triathlonförbundet
Svenska Triathlonförbundet

Årsmöte 2018

I lördags genomfördes Svenska Triathlonförbundets årsmöte i Stockholm. 21 föreningar var representerade och deltog med stort engagemang i mötet.

Förmiddagen inleddes med diskussioner i två olika grupper. Verksamhetsområdena; arrangemang och bredd & motion samt barn & ungdom, elit och para. Intressanta och givande diskussioner mellan föreningarnas representanter, ledamöter och personal.

Efter en välsmakande lunch på Scandic Park startade årsmötet. STF:s ordförande Beth Friberg öppnade mötet och hälsade alla varmt välkomna. Därefter valdes Per Palmström, vice ordförande i Sveriges Olympiska Kommitté, till mötesordförande. Till sekreterare valdes Ola Silvdahl, STF:s generalsekreterare. 

STF:s personal och ledamöter presenterade kortfattat höjdpunkter från året som gått och ett urval av de aktiviteter som planeras under 2018. Propositioner och inkomna motioner diskuterades och fattades beslut om. Utförligare redogörelser för verksamhetsberättelse och verksamhetsplan finns att läsa i årsmöteshandlingarna Länk till annan webbplats..  

Vid valet av styrelseledamöter gick årsmötet på den av valberedningen föreslagna linjen och på omval valdes Ria Damgren Nilsson, nya ledarmöten i styrelsen blev Lena Westman, Anders Larsson och Jonas Hedeback.

21 föreningar var representerade (18 st röstberättigade); 35 personer medverkade på mötet. Förutom att få en inblick i förbundets verksamhet och påverka vår gemensamma framtid, är mötet ett tillfälle att träffa idrottsvänner från hela Sverige. På lördagens möte fanns triathleter från både norr till söder, öst till väst. Svenska Triathlonförbundet vill rikta ett stort tack till alla som var med! Tillsammans ska vi göra Svenska Triathlon till världens bästa.

Protokoll Länk till annan webbplats. från årsmötet publiceras på hemsidan inom en månad.


Publicerad: 2018-03-18

Senast uppdaterad: 2018-03-18

Författare: Tom Mårtensson

SAMARBETSPARTNERS

Medlem i