Gå till innehåll
Svenska Triathlonförbundet
Svenska Triathlonförbundet

På förekommen anledning vill vi kort beskriva elitverksamheten

Till följd av att en elitaktiv inte blivit uttagen till ett landslagsläger, har frågor om och kritik av elitverksamheten ställts på sociala medier.

Att frågorna ställs och att kritiken finns är i grunden bra, för det visar på engagemang och vilja att prestera bättre. Saklig diskussion, debatt och dialog utvecklar oss både som individer och som organisation, vilket förhoppningsvis leder till ett bättre resultat. I det här fallet fler internationella medaljer.

Diskussionen i den enskilda frågan förs direkt med den elitaktive. Men det finns anledning att lyfta fram förutsättningar, arbetssätt och mål för elitverksamheten i stort som det ser ut idag.

Elitkommittén
Svenska Triathlonförbundet leds av en förbundsstyrelse som väljs av föreningarna på årsmötet. Ledamöterna ingår tillsammans med anställd personal i en eller flera kommittéer som ansvarar olika verksamhetsområden. Elitkommittén är en av dem och där ingår vår sportchef Angela Fox, ledamöterna Jonas Djurback (fd elitaktiv kort- och långdistans) och Erik Björkman (fd förbundskapten, bland annat under OS 2000), samt generalsekreterare Ola Silvdahl. (Ola medverkar dock inte i frågor som rör kriterier och uttagningar, utan endast vid övergripande frågor kopplade till budget).

Uppgiften för elitkommittén är att utifrån befintliga resurser skapa organisation, strategi och struktur för elitverksamhet. I arbetet ingår att planera, samordna och genomföra aktiviteter med fokus på elitutveckling för våra bästa ungdomar, juniorer och seniorer.

Styrdokument
Vid årsmötet 2017 antogs Svensk Triathlon 2020 Länk till annan webbplats.. I det anges vår vision, verksamhetsidé och våra värdegrunder, samt våra verksamhetsområden, dess mål och hur vi når dem. Målen för elitverksamheten innebär att:


2020 ska Svensk Triathlon

  • Vinna medaljer på internationella mästerskap (dam och herr)
  • Ha sju elitmiljöer (NIU, RIG, RIU, NEC) *
  • Sex aktiva på topp-100 på ITU-rankingen

*NIU = Nationellt godkänd idrottsutbildning, RIG = Riksidrottsgymnasium,
RIU = Riksidrottsuniversitet, NEC = Nationellt Elitcentrum

Svensk Triathlon 2020 bryts ner i ettåriga verksamhetsplaner som beslutas av årsmötet. I dessa beskrivs vad som planeras under innevarande år.

Ekonomiska resurser
Avseende de ekonomiska resurser som svensk triathlon har till förfogande så är de generellt knappa. Vi har lågt stöd från Riksidrottsförbundet (RF) även om triathlon har haft bra tillväxt under många år. Stödet från Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) går endast till aktiva i topp- och talangprogrammen. Vid sidan av stödet ovan är vi relativt duktiga att dra in egna medel. Mycket av dessa medel är dock kopplade till verksamheter (event) som vi valt att bedriva för att utveckla vår idrott. Avvecklar vi dem, så mister vi överskottet. Kort sagt så är resurserna en begränsande faktor.

 

Uttagningskriterier och uttagningar
Alla uttagningskriterier och förutsättningar för landslagsrepresentation finns publicerade på Svenska Triathlonförbundet hemsida under Landslag Länk till annan webbplats.. Här finns uttagningskriterier för både kortdistans och långdistans. Under 2018 kommer vi att ta ut landslag för seniorer, U23, junior och ungdomar. Landslaget ska bestå av våra bästa utövare med målet att nå världstoppen eller med en möjlighet att vara med i toppen som ungdom, junior, U23 och senior. Samtliga uttagningar görs av elitkommittén medan kommunikationen med de aktiva förs via sportchefen.

Att bedriva en landslagsverksamhet där alla är nöjda är omöjligt. Det ligger i verksamhetens natur. Alla inblandade har dock självklart ingen annan ambition eller högsta önskan än att elitaktiva inom svensk triathlon skall vinna internationella medaljer. Tvärtom är det en drivkraft och vårt gemensamma mål att utifrån de resurser som står till förfogande, göra vårt yttersta för att det skall bli verklighet.

Vi frågor rörande elitverksamheten, välkomna att höra av dig till Angela Fox, sportchef, angela.fox@svensktriathlon.org, 070-886 79 19.

 

/ Elitkommittén

Publicerad: 2018-01-15

Senast uppdaterad: 2018-01-15

Författare: Tom Mårtensson

SAMARBETSPARTNERS

Medlem i