Gå till innehåll
Svenska Triathlonförbundet
Svenska Triathlonförbundet

Kallelse till STF:s årsmöte 2016

Svenska Triathlonförbundets årsmöte 2016 kommer att hållas lördag 19 mars i Stockholm. Tid och plats meddelas senare.

Årsmötet är svensk triathlons högsta beslutande organ. I detta forum bestäms inriktning på vår verksamhet och alla föreningar i landet har var sin röst på mötet. Det hålls också val till bland annat förbundsstyrelse på årsmötet. Prata med din förenings styrelse så att den är representerad på mötet och påverkar besluten.

Alla som röstar på årsmötet måste ha med sig en fullmakt Länk till annan webbplats. undertecknad av föreningens firmatecknare.

 

Motioner

Har du idéer och förslag (motioner) som du vill att årsmötet skall diskutera och fatta beslut om? Skicka dem till förbundsstyrelsen senast fredag 19 februari 2016. Rätt att inge motioner är förening som är ansluten till STF och medlem i sådan förening. Motion från medlem i ansluten förening skall vara försedd med föreningens utlåtande. Motionen med utlåtande skickas via mejl till info@svensktriathlon.org eller med post: Svenska Triathlonförbundet, Nedre Kaserngården 5, 415 28 Göteborg.

 

Kallelse

Kallelsen som går ut till medlemsföreningarna två månader före årsmötet mejlas till föreningen.


Förslag på kandidater till styrelsen

Har du förslag eller synpunkter på vem som skall ingå i förbundsstyrelsen? Kontakta då valberedningens ordförande Ann Axelsson via mejl. Läs mer om valberedningens arbete här. Länk till annan webbplats. 

Publicerad: 2015-12-18

Senast uppdaterad: 2017-06-30

Författare: Tom Mårtensson