Gå till innehåll
Svenska Triathlonförbundet
Svenska Triathlonförbundet

Kallelse till STF:s årsmöte 2015

Svenska Triathlonförbundets årsmöte 2015 kommer att hållas lördag 21 mars i Göteborg.

Årsmötet är svensk triathlons högsta beslutande organ. I detta forum bestäms inriktning på vår verksamhet och alla föreningar i landet har var sin röst på mötet. Det hålls också val till bland annat förbundsstyrelse på årsmötet. Kontrollera med styrelsen i din förening att den är representerad på mötet och påverkar besluten.

Alla som röstar på årsmötet måste ha med sig en fullmakt Länk till annan webbplats. undertecknad av föreningens firmatecknare.

Har du idéer och förslag (motioner) som du vill att årsmötet skall diskutera och fatta beslut om, skickas dessa så att de är förbundsstyrelsen tillhanda senast fredag 20 februari 2015. Rätt att inge motioner är förening som är ansluten till STF och medlem i sådan förening. Motion från medlem i ansluten förening skall vara försedd med föreningens utlåtande. Motionen med utlåtande skickas till: Svenska Triathlonförbundet, 415 28 Göteborg eller via mail till info@svensktriathlon.org.

Kallelsen till årsmötet som skickas två månader före årsmötet till medlemsföreningarna, mailas till föreningens kontaktperson/mail.

Välkommen!

Publicerad: 2014-12-19

Senast uppdaterad: 2017-06-30

Författare: Tom Mårtensson

Sponsorer

Medlem i