Gå till innehåll
Svenska Triathlonförbundet
Svenska Triathlonförbundet

Kallelse till STF:s årsmöte 2014

Svenska Triathlonförbundets årsmöte 2014 kommer att hållas lördag 22 mars i Stockholm.

Årsmötet är svensk triathlons högsta beslutande organ. I
detta forum bestäms inriktning på vår verksamhet och alla föreningar i landet
har var sin röst på mötet. Det hålls också val till bland annat
förbundsstyrelse på årsmötet. Kontrollera med styrelsen i din förening att den
är representerad på mötet och påverkar besluten. Även om varje förening bara
har en röst på årsmötet, är flera medlemmar ur varje förening välkomna att
delta i diskussionerna.

 

Har du idéer och förslag (motioner) som du vill att årsmötet
skall diskutera och fatta beslut om, skickas dessa så att de är förbundsstyrelsen
tillhanda senast fredag 21 februari 2014. Rätt att inge motioner är förening
som är ansluten till STF och medlem i sådan förening. Motion från medlem i
ansluten förening skall vara försedd med föreningens
utlåtande. Motionen med utlåtande skickas till:
Svenska Triathlonförbundet Nedre Kaserngården 5, 415 82 Göteborg
eller via mail till: info@svensktriathlon.org.

 

Har du förslag eller synpunkter på vem som skall ingå i
förbundsstyrelsen kontaktar du
valberedningens ordförande Michael Thorén via mail: mickethoren@telia.com.

 

Välkommen!

 

Publicerad: 2013-12-20

Senast uppdaterad: 2017-06-30

Författare: Tom Mårtensson