Gå till innehåll
Svenska Triathlonförbundet
Svenska Triathlonförbundet

CAS avslog SOK och STF:s protest - prövar inte sakfrågan

Lisa Nordén genomförde en fantastisk prestation under damernas triathlon i OS. Efter ett taktiskt perfekt lopp spurtade hon mot målet tillsammans med schweiziskan Nicola Spirig. Vid målgången var de båda exakt jämsides.

I triathlon skall de aktiva skiljas åt avseende placering om det är möjligt att fastställa placeringen, hur liten marginalen än är. För att skilja Lisa och Spirig åt krävdes målfoto och skillnaden i tid fastställdes till nio tusendelar i schweiziskans fördel.

 

På målfotot fanns två streck dragna som markerar de tävlandes målgång. Spirigs streck ligger lite före Lisas och bedöms därigenom som segrare. Fotot presenterades för svenska ledare.

 

Tiden skall mätas när den aktives torso passerar mållinjen. Torso definieras i reglerna som ”Section of the body extending from the base of the neck to the base of the sternum”. I praktiken bröstbenet.

 

Vår uppfattning är Spirigs streck inte är draget vid den punkt som det skall ligga enligt reglerna. Det är draget på hennes mage och hon springer bakåtlutad över mållinjen. Schweiziskas torso är skymd av Lisa.


 

Efter tävlingen startas en process där företrädare från SOK och Svenska Triathlonförbundet (STF) verkar för att få International Triathlon Union (ITU) att justera resultatlistan så att Spirig och Nordén delar på guldet. Efter en hearing som ITU håller förmiddag onsdag 8 augusti, beslutar dock ITU executive board senare under dagen beslutet att fastställa resultatlistan med Spirig som ensam segrare.SOK och STF beslutar med Lisas godkännande att föra frågan vidare till CAS.

 

Vår syn är att om man nödvändigvist skall skilja aktiva åt, även på tusendelar, så måste detta göras enligt gällande regler.

 

När Spirig passerar mållinjen lutar hon bakåt och på målfotot mäts hennes målgång från magen. Spirigs torso skyms helt av Lisa. Back-up kameran från andra sidan fungerade inte.

 

SOK och STF anser att ITU därigenom ”åsidosatt sina egna regler” genom att mäta från fel punkt på schweiziskan. Talar man av tusendelar är det avgörande. Vår uppfattning är att det är frågan om ”violation of the rules” och en sak som kan avgöras i CAS.

 

International Triathlon Union (ITU) har en processrättslig invändning och hävdar att beslutet rör ”Field of play”. Frågan kan i så fall inte prövas av CAS oavsett om det är rätt eller fel.

 

CAS väljer att gå på ITU linje och finner att frågan rör ”Field of play” och därigenom prövas inte sakfrågan:


 

Vår ambition med prövningen var att om man skall skilja på aktiva ända ner på tusendelar, så skall bedömningen av respekt för de aktiva, göras enligt gällande regler.  Och en aktiv skall ha rätt att få sin sak prövad.

 

Vi är självklart fortsatt oerhört lyckliga över Lisas OS silver. Det är fantastiskt, underbart och härligt. Lisa är en förebild och vi gläds självklart med henne oavsett resultatet av CAS dom. Vi skall inte på något sätt sluta fira. Nästa tillfälle blir i samband med VM tävlingen i Stockholm 25-26 augusti.


Publicerad: 2012-08-11

Senast uppdaterad: 2017-06-30

Författare: Tom Mårtensson

SAMARBETSPARTNERS

Medlem i