Gå till innehåll
Svenska Triathlonförbundet
Svenska Triathlonförbundet

Kallelse till årsmöte 2012

Svenska Triathlonförbundets årsmöte 2012 kommer att hållas lördag 31 mars i Stockholm.

Årsmötet är svensk triathlons högsta beslutande organ. I detta forum bestäms inriktning på vår verksamhet och alla föreningar i landet har var sin röst på mötet. Det hålls också val till bland annat förbundsstyrelse på årsmötet. Kontrollera med styrelsen i din förening att den är representerad på mötet och påverkar besluten. Även om varje förening bara har en röst på årsmötet, är flera medlemmar ur varje förening välkomna att delta i diskussionerna.

Har du idéer och förslag (motioner) som du vill att årsmötet skall diskutera och fatta beslut om, skickas dessa så att de är förbundsstyrelsen tillhanda senast fredag 2 mars 2012. Rätt att inge motioner är förening som är ansluten till STF och medlem i sådan förening. Motion från medlem i ansluten förening skall vara försedd med föreningens utlåtande. Motionen med utlåtande skickas till: Svenska Triathlonförbundet, 415 82 Göteborg eller via mail till info@svensktriathlon.org.

Har du förslag eller synpunkter på vem som skall ingå i förbundsstyrelsen kontaktar du valberedningens ordförande Micke Thorén via mail.

Välkommen!

Publicerad: 2011-12-23

Senast uppdaterad: 2017-06-30

Författare: Tom Mårtensson