Gå till innehåll
Svenska Triathlonförbundet
Svenska Triathlonförbundet

Angående SM lång 2012

Beslutet om var SM lång 2012 skall arrangeras har dröjt. Skälet är att Kalmar Triathlon med stor sannolikhet blir en officiell Ironmantävling 2012. Att lägga ett SM inom ramen för en Ironmantävling har både fördelar och nackdelar. På olika ställen förs debatt om var SM:et skall gå och det är självklart positivt.

I diskussionen inför beslutet är det dock angeläget att man diskuterar utifrån rätt förutsättningar. Det är också viktigt att inte tillskriva vad andra har för synpunkter och uppfattningar i frågan, samt att man har både förståelse och respekt för hur idrottsrörelsen är uppbyggd i Sverige.

Vad är förbundet?

Förbundet är klubbarna och dess medlemmar tillsammans. Ett sätt att gemensamt organisera oss och vår idrott. Det är inget separat företeelse eller figur vid sidan av svensk triathlon. Det är samma sak som svensk triathlon. Vi äger det tillsammans och därigenom bestämmer vad vi vill göra med vår idrott tillsammans. Vi väljer företrädare inom föreningarna och de väljer företrädare till förbundsstyrelsen. En enkel och klassisk demokrati som i sin enkelhet tillsammans med det ideella ledarskapet gör den svenska idrottsrörelsen unik i världen.

Förbundsstyrelsen sitter på föreningarnas (och dess medlemmars) mandat. Ledamöterna är valda med förtroende och har till uppgift att fatta kloka beslut i linje med våra gemensamma mål.

De tveklöst flesta frågor kan och skall ledamöterna i förbundsstyrelsen fatta beslut i efter eget omdöme. I något fall, som frågan om SM lång 2012, kan det dock vara klokt att lägga örat extra hårt mot marken och inhämta synpunkter och vägledning från medlemmarna. Detta har också gjorts. Samtliga ordföranden i våra medlemsföreningar har blivit informerade om situationen/förutsättningar och ombedda att komma in med sina synpunkter hur vi bör gå vidare. Samtidigt har den ledamot i förbundsstyrelsen som är (elit-) aktivas representant (Erik Strand) fått i uppdrag att diskutera och ha dialog med våra bästa långdistansare. Syftet är just att komma till ett väl förankrat och genomtänkt beslut.

Relationen med Kalmar Triathlon

I några sammanhang framförs åsikter som att ”förbundet” motarbetar Kalmar Triathlon och dess etablering av en Ironmantävling. Om man utgår från att med ”förbundet” menas förbundsstyrelsen och anställda är sanningen att påståendet bottnar i djup okunskap. I Kalmars fall är den också på ett personligt plan stötande. Alla ledamöter i förbundsstyrelsen och anställda har en mycket bra, lång och personlig relation till Urban, Tomas, Tobias och Ewa med flera i Kalmar. Under väldigt många år har förbundsstyrelsen stått bakom såväl Kalmar Triathlon i sig som deras ambition att få Ironmanstatus. Mot bakgrund av Kalmars tidigare svårigheter att få tävlingen att gå runt ekonomiskt och växa tillräckligt togs för flera år sedan beslutet att tilldela Kalmar SM lång för flera år i rad och samtidigt verka för att de fick en ”exklusivitet” på långdistans. Hellre en tävling som bar sig och blev bra än flera halvbra. Under Kalmars intensifierade arbete med Ironmantävlingen har dialogen varit öppen och positiv.

Kalmar vs Säter

Den fråga som förbudsstyrelsen behöver besluta om efter att fått inspel från elitaktiva och representanter som våra föreningar är var SM lång 2012 skall arrangeras. Förutsättningarna är i grova drag så här:

Kalmar 2012-08-18

+ stort medialt fokus

+ erfaren arrangör på distansen

+ tradition

+ snygg inramning och hög kvalitet

+ stöd till en etablerad och inarbetad arrangör

- mindre fokus på SM och RM

- svårare för svenska aktiva att ta del av prispengar

- Svensk Triathlon äger inte reglerna på mästerskapet

- anmälningstaket nås snabbt, begränsar möjligheten att delta

- anmälningsavgift 4000-5000 kronor

 

Säter 2012-07-01

+ fokus på SM och RM

+ 100.000 kronor i prispengar

+ anmälningsavgift 1500 kronor

+ möjlighet till sen anmälan

- mindre medialt fokus

- minskad status om vissa aktiva väljer bort SM till förmån för Kalmar

- inte samma inramning

- två tävlingar på Ironmandistans = sämre förutsättningar för Kalmar

 

Beslutet är inte enkelt. Oavsett vad det blir är det dock angeläget att förtydliga att det självklart tas i dialog med rörelsen och respekt för dem man företräder, att relationen med såväl Säter som Kalmar är personlig och god, samt att det lika självklart inte ingår i beslutsunderlaget att motarbeta att en Ironmantävling etableras i Sverige.

 

Ria Damgren Nilsson                           Ola Silvdahl

Ordförande                                         Generalsekreterare

Publicerad: 2011-12-09

Senast uppdaterad: 2017-06-30

Författare: Tom Mårtensson

SAMARBETSPARTNERS

Medlem i