Gå till innehåll
Svenska Triathlonförbundet
Svenska Triathlonförbundet

Återstartsstöd

Svenska Triathlonförbundet har erhållit ett så kallat Återstartsstöd från Riksidrottsförbundet. Idrotten står inför extra utmaningar på grund av pandemin och stödet ska finansiera rekrytering, återrekrytering och möjligheten att behålla medlemmar. Syftet är att återstartsstödet ska bidra till att idrottsrörelsen fortsatt står stark efter pandemin.

Svenska Triathlonförbundet har i återstarten erhållit 1,7 miljoner kronor för att stimulera och stärka verksamheten efter pandemin. Inom ramen för detta kommer flertalet projekt att genomföras med syfte att stödja, stärka och utveckla Svensk Triathlon och dess föreningars verksamhet.

Hittills har Riksidrottsförbundet fördelat två omgångar återstartsstöd. Genom analyser, samtal och enkäter har en återstartsplan kunnat formuleras där insatser genomförs och planeras inom de områden som identifierats som stora utmaningar i pandemins spår.

Vad händer nu?
Svenska Triathlonförbundet kommer fördela en del av det erhållna stödet till:

Omvänd sanktionsavgift
Fysisk aktivitet och möte mellan människor är centralt inom Svensk Triathlon och en stor del av alla som utövar vår idrott gör det på några av alla de tävlingar som föreningar och förbund arrangerar runt om i Sverige.

En del av återstartsstödet kommer därför gå till de arrangörer som driver sanktionerade tävlingar genom en förening ansluten till Svenska Triathlonförbundet. Andelen av återstartsstöd 2 som skall gå till IF blir ett direkt stöd till arrangörer som är idrottsföreningar (IF). Detta är ett stöd som skall hjälpa arrangörer att komma igång igen ordentligt med sina verksamheter samt att kunna göra ytterligare insatser enligt respektive förenings behov. Stödet gäller för 2022 (1 år) och är endast aktuellt för er arrangörer som är en idrottsförening (IF) och arrangörer som kommer att arrangera en tävling på nationell nivå under 2022, dvs arrangörer som betalar sanktionsavgift till STF och välkomnar deltagare från hela Sverige. Stödet gäller inte arrangörer som är bolag.

Del 1 i stödet blir att samtliga arrangörer på nationell nivå för 2022 som är IF kommer slippa sanktionsavgiftens rörliga del. Delen som arrangören tidigare betalat en avgift på per anmäld deltagare efter genomförande av säsongen.

Del 2 blir sedan en omvänd sanktionsavgift där den del av återstartsstödet till IF som finns kvar efter del 1 kommer divideras mot per antalet anmälda till IFs arrangemang och arrangörerna får en utbetald summa per deltagare på sitt arrangemang.

Förutom detta kommer Svenska Triathlonförbundet centralt lägga lägga ytterligare resurser på att:

Återbygga relationer med föreningar, sponsorer och partners/ andra intresseorganisationer för att tillsammans skapa förutsättningar att återstarta och skapa verksamhet.

Återstarta och stödja våra arrangemang, tävlingar och motionslopp för att möta nya och gamla medlemmar. Spontan-/motionsidrott är centralt för oss som idrott där våra och föreningarnas arrangemang i många fall är första eller enda mötet med vår idrott för nya och gamla medlemmar.

Skapa aktiviteter och inspiration för föreningsledare, aktiva och tränare för att skapa vilja och motivation till en återstart och ett hälsosamt idrottande.

Tillsammans med föreningar hitta nya och kreativa sätt att bedriva verksamhet, bibehålla medlemmar, skapa återrekrytering och rekrytering av medlemmar samt inkludera fler till vår idrott. Se pandemin som ett sätt att våga testa nya sätt och skapa en inkluderande idrott för alla. Skapa ett modernt medlemskap som möter de nya förutsättningar som skapats i idrotten och samhället på grund av pandemin.

Hitta nya sätt att kommunicera vår idrott för att motivera fler till att börja eller fortsätta med vår idrott och då också nå ut och attrahera en bredare målgrupp än tidigare.

Tänk på att det också finns ekonomiska stöd att söka för er föreningar som bedriver barn och ungdomsverksamhet inom ramen för projektstöd IF. Läs mer om dessa stöd här >>> Länk till annan webbplats.

Vid frågor gällande återstartsstödet eller våra andra stöd kontakta gärna oss på info@svensktriathlon.org

Publicerad: 2022-11-30

Senast uppdaterad: 2023-02-27

Författare: Ida Karlsson

Sponsorer

Medlem i