Gå till innehåll
Svenska Triathlonförbundet
Svenska Triathlonförbundet

Återstartsstöd

Svenska Triathlonförbundet har erhållit ett så kallat Återstartsstöd från Riksidrottsförbundet. Idrotten står inför extra utmaningar på grund av pandemin och stödet ska finansiera rekrytering, återrekrytering och möjligheten att behålla medlemmar. Syftet är att återstartsstödet ska bidra till att idrottsrörelsen fortsatt står stark efter pandemin.

Svenska Triathlonförbundet har i återstarten erhållit medel för att stimulera och stärka verksamheten efter pandemin. Inom ramen för detta kommer flertalet projekt att genomföras med syfte att stödja, stärka och utveckla Svensk Triathlon och dess föreningars verksamhet.

Hittills har Riksidrottsförbundet fördelat fyra omgångar återstartsstöd. Genom analyser, samtal och enkäter har en återstartsplan kunnat formuleras där insatser genomförs och planeras inom de områden som identifierats som stora utmaningar i pandemins spår.

Vad händer nu?
Svenska Triathlonförbundet kommer fördela en del av det erhållna stödet (Återstartsstöd 3) till idrottsförening (IF) som fått sanktion för att arrangera lopp eller tävling. Det går att söka och få sanktion fram till och med den 1:a maj 2023 för att kunna få ta del av detta stöd.

Föreningar (IF) anslutna till Svenska Triathlonförbundet och som per den 1:a maj 2023 uppfyller nedan punkter har rätt till ett stöd på minst 8000 SEK:

  • Fyllt i sanktionsansökan HÄR >>> Länk till annan webbplats.
  • Betalat sanktionsavgiftens fasta del (ingen sanktionsavgift för distriktstävlingar)
  • Loppet/tävlingen ska finnas registrerad i MittLopp och/eller synlig i STF:s tävlingskalender

Du som redan sökt sanktion och uppfyllt alla punkterna ovan behöver inte göra något ytterligare för att motta det ekonomiska stödet som kommer betalas ut under maj månad.

Om du planerar ett arrangemang som idag inte är sanktionerat, eller funderar på att anordna ett arrangemang under 2023 finns fortfarande möjligheten att söka sanktion och på så sätt få ta del av Återstartsstöd 3 om de tre punkterna ovan uppfylls innan den 1:a maj 2023. Stödet betalas ut en gång per förening från Återstartsstöd 3.

Förutom detta kommer Svenska Triathlonförbundet centralt lägga lägga ytterligare resurser på att:

Återbygga relationer med föreningar, sponsorer och partners/ andra intresseorganisationer för att tillsammans skapa förutsättningar att återstarta och skapa verksamhet.

Återstarta och stödja våra arrangemang, tävlingar och motionslopp för att möta nya och gamla medlemmar. Spontan-/motionsidrott är centralt för oss som idrott där våra och föreningarnas arrangemang i många fall är första eller enda mötet med vår idrott för nya och gamla medlemmar.

Skapa aktiviteter och inspiration för föreningsledare, aktiva och tränare för att skapa vilja och motivation till en återstart och ett hälsosamt idrottande.

Tillsammans med föreningar hitta nya och kreativa sätt att bedriva verksamhet, bibehålla medlemmar, skapa återrekrytering och rekrytering av medlemmar samt inkludera fler till vår idrott. Se pandemin som ett sätt att våga testa nya sätt och skapa en inkluderande idrott för alla. Skapa ett modernt medlemskap som möter de nya förutsättningar som skapats i idrotten och samhället på grund av pandemin.

Hitta nya sätt att kommunicera vår idrott för att motivera fler till att börja eller fortsätta med vår idrott och då också nå ut och attrahera en bredare målgrupp än tidigare.

Hur Återstartsstöd 4 till idrottsföreningar (IF) kommer att fördelas återkommer vi om.

Tänk även på att det också finns ekonomiska stöd att söka för er föreningar som bedriver barn och ungdomsverksamhet inom ramen för projektstöd IF. Läs mer om dessa stöd här >>> Länk till annan webbplats.

Vid frågor gällande återstartsstödet eller våra andra stöd kontakta oss gärna:

STF Kansli

e-post: info@svensktriathlon.org
tel: 031-726 61 86

Publicerad: 2022-11-30

Senast uppdaterad: 2024-02-21

Författare: Ida Karlsson

SAMARBETSPARTNERS

Medlem i