Gå till innehåll
Svenska Triathlonförbundet
Svenska Triathlonförbundet

Antidoping

Svensk triathlon mot fusk

Fram till idag har ingen svensk triathlet fällts för doping, vare sig i Sverige eller utomlands. Detta undantar på inget sätt svensk triathlon från problemet. Svenska Triathlonförbundet (STF) måste ständigt vara på sin vakt och förebygga eventuell användning av otillåtna medel. Detta kan göras bland annat genom att informera aktiva om frågor som rör doping och genom ett nära samarbete med Riksidrottsförbundets antidopinggrupp så att aktiva regelbundet kontrolleras.

STF har tagit fram ett Antidopingprogram Pdf, 310.6 kB.för att motverka fusk genom doping främst inom svensk triathlon, men även bland triathleter på ett internationellt plan.

En bild

Här hittar du WADA:s (World Anti-Doping Agency) dopinglista Länk till annan webbplats. som gäller från 1 januari 2015. Dopinglistan utgör en internationell standard i "The World Anti-doping Code".

För läkemedel finns en söktjänst Länk till annan webbplats. som svarar på om ett läkemedel är förbjudet eller tillåtet att använda enligt idrottens dopingregler.

Andra länkar:

- Riksidrottsförbundets antidopingsidor Länk till annan webbplats.
- World Anti-Doping Agency Länk till annan webbplats.
- Association of National Anti-Doping Organisations Länk till annan webbplats.
- Council of Europe against doping Länk till annan webbplats.
- Europeiska kommmissionen Länk till annan webbplats.
- Dopingjouren Länk till annan webbplats.


Webbaserad tipsfunktion mot doping

I september 2017 lanserade Svensk Antidoping en tipstjänst där vem som helst som misstänker doping kan lämna information anonymt. Tipsaren kan också föra

anonym dialog med Svensk Antidoping.

Läs mer och lämna tips på www.dopingtips.se

Länk till annan webbplats.

Och sprid gärna informationen om tipstjänsten i din förening!

Lämna tips antidopingbanner

Utbildningen Ren Vinnare – skaffa antidopingkoll på 30 minuter

Ren vinnare Länk till annan webbplats. är en webbaserad utbildningfrån RF som riktar sig till både idrottsutövare och stödpersonal. Den är uppdaterad med gällande dopingregler från 1 januari 2015 och passar både dig som är ny inom idrotten och elitidrottare.

Utbildningen består av sju moduler som totalt tar knappt 30 minuter att genomföra.

Läs mer om utbildningen på Riksidrottsförbundets webb Länk till annan webbplats.

Gå direkt till utbildningen Ren Vinnare Länk till annan webbplats.

REN Vinnare antidopingbanner

Vaccinera klubben – mot doping

Hur jobbar din förening mot doping? Har du funderat på om det finns risk för att någon i din förening skulle kunna dopa sig? Hur skulle ni göra då? Har ni någon antidopingplan att ta hjälp av?

"Vaccinera klubben mot doping" är ett preventions- och åtgärdspaket som är framtaget av Riksidrottsförbundet. Klubben gör först en antidopinganalys och skapar sedan en egen handlingsplan för antidopingarbetet. Förutom de förebyggande åtgärderna så får föreningen en beredskap för att hantera dopingfall i praktiken.

Vaccinera klubben Länk till annan webbplats. finns fyra enkla steg för att vaccinera din klubb mot doping. Det tar bara några timmar. Vaccinerade klubbar kan sedan beställa diplom, affischer och foldrar kostnadsfritt från RF för att sprida informationen i föreningen.

Porträttbild Lisa Nordén med citat om doping

Riksidrottsförbundets antidopingpolicy

"Allt bruk av dopingmedel är oacceptabelt. Inget idrottsresultat är så värdefullt att bruk av dopingmedel kan försvaras."

Målet med idrottsrörelsens antidopingarbete är att tillförsäkra alla idrottsutövare dess självklara rätt att delta och tävla i en idrott fri från doping. För att nå målet förs kampen mot doping med olika medel på alla nivåer inom idrotten.

Visionen är att
- Vinnaren ska kunna glädja sig över en ärlig seger
- Förloraren ska kunna känna sig trygg i att ha förlorat i ärlig kamp
- Åskådaren ska vara förvissad om att resultatet inte är en följd av förbjudna medel och metoder

Dopingproblemet är relativt litet men ändå viktigt att tackla
Mellan 1981 och 2002 har Riksidrottsförbundet tagit cirka 36 000 dopingprov. Av dessa har 480 (1,3 %) resulterat i dopingbestraffningar. De senaste 5 åren har endast 0.6 % av proverna resulterat i bestraffningar. Problemet kan därmed verka litet men om idrotten ska ha någon fortsatt framtid som Sveriges största ungdoms- och folkrörelse måste dopingfusket bort.

Man behöver inte alls dopa sig för att lyckas
Flera av våra svenska världsstjärnor i olika idrotter använder inte ens kosttillskott utan äter endast näringsriktig kost. Att påstå att alla idrottare i världseliten skulle vara dopade är orimligt och dessutom ett slag i ansiktet mot alla seriösa elitidrottare som kör rent spel. Bevisligen är minst 99 % av alla idrottare rena, men det finns alltid "rötägg" som försöker ta genvägar till framgång. Ett allt mer effektivt kontrollarbete både internationellt och nationellt gör det allt svårare att slippa undan med dopingfusk.

Svenskt antidopingarbete är bra
Svenskt antidopingarbete har genom åren legat i framkant internationellt. RF har i dag ett väl utvecklat dopingkontrollprogram och är dessutom certifierade enligt kraven i den internationella antidopingstandarden ISDC. I dag är endast fyra ytterligare länder certifierade på detta sätt. Norge, Danmark, Australien och Canada.

Inom svensk idrott är det RF som ansvarar för och driver på utvecklingen av antidopingarbetet. Alla 68 Specialidrottsförbund inom RF arbetar aktivt med antidopingfrågan och upprättar egna antidopingprogram för de olika idrotterna.
Alla 21 Distriktsidrottsförbund inom RF arbetar aktivt med det förebyggande antidopingarbetet på lokal och regional nivå, ofta i samarbete med kommuner och landsting.
I dag ska ingen medlem inom svensk idrottsrörelse vara ovetande om hur olämpligt och ohälsosamt det är med doping. Det finns en total enighet om att vi inte vill ha dopingfusk inom idrotten.

Risken att åka fast är stor
Under 2002 och 2003 gör RF 3 000 dopingkontroller per år. Kontrollerna inriktas huvudsakligen mot svensk senior och juniorelit. Men det görs även kontroller på lägre nivåer, framförallt i riskmiljöer. Alla som är medlemmar i en idrottsförening kan bli testade och kontrollerna sker alltid utan förvarning.

När det gäller dopingkontroller prioriteras de idrotter där man kan vinna fördelar genom dopingfusk. Den som tillhör svensk elit inom högprioriterade idrotter måste dessutom rapportera varje månad om var man befinner sig för att träna. Minst två tillfällen per vecka måste dessa högprioriterade idrottare ange var de befinner sig, tider och platser och där sedan finnas tillgängliga för dopingkontroll. Detta gäller både lagidrotter och individuella idrotter. Därmed är det svårt att under någon längre period hålla sig undan från dopingkontroll. De som frestas att dopa sig åker förr eller senare dit.

Information om antidoping är viktigt för våra målgrupper
Redan i ungdomsidrotten måste vi ta upp antidopingfrågorna, för att undvika misstagsdoping liksom för att öka medvetandet om riskerna med doping. Att förstå att man inte behöver dopa sig för att nå idrottslig framgång är en grundläggande kunskap. Näringsriktig kost är att föredra före kosttillskott. Pillertrillande med olika kosttillskottprodukter kan göra steget mindre att även pröva dopingpreparat. En del kosttillskott har dessutom visat sig innehålla icke deklarerade dopingsubstanser.

Trots doping är idrott en positiv företeelse i samhället
Bevisligen är det mindre än 1 % av elitidrottarna som ägnar sig åt dopingfusk. På lägre nivå är siffran sannolikt än lägre. En majoritet av Sveriges barn och ungdomar över sju år deltar i organiserad idrottsverksamhet. Idrotten spelar därmed en viktig roll i många barns uppväxt. Genom att idrotta får de utlopp för sin glädje och sin spontanitet. För många barn är idrotts-föreningarna, näst efter hemmet och skolan, den viktigaste uppfostringsmiljön. De attityder och värderingar som förmedlas där präglar i stor utsträckning barns och ungdomars personliga utveckling. Idrottsföreningarna strävar efter en kamratlig och trygg social gemenskap. Fysiska aktiviteter är en viktig skyddsfaktor mot ohälsa även för vuxna. All tillgänglig forskning bekräftar ett stort antal fysiska- och mentala hälsoeffekter med fysisk aktivitet.

En ren idrott är en förutsättning för bra sponsring
Endast en dopingfri idrott och rena utövare är intressanta för sponsorer. I dag har de flesta sponsorer infört dopingklausuler som innebär att deras engagemang avslutas omedelbart om doping uppdagas. Efter flera tråkiga internationella och svenska dopingfall är sponsorerna mycket måna om att verksamhet som de förknippas med verkligen är dopingfri. Idrotter som inte tar dopingfrågan på allvar riskerar att tappa en betydande andel sponsring.


Författare: Ola Silvdahl

Publicerad: 2022-12-01

Senast uppdaterad: 2022-12-01

Författare: Ida Karlsson

Sponsorer

Medlem i