Gå till innehåll
Svenska Triathlonförbundet
Svenska Triathlonförbundet

Vi arbetar med

Den här delen handlar om hur ni som ledare eller förening kan jobba för att få en verksamhet där så många barn som möjligt trivs med att träna triathlon. Inom svensk triathlon vill vi att alla triathlonföreningar erbjuder en verksamhet där alla får vara med, där verksamheten genomlyses av glädje, gemenskap, demokrati, delaktighet och rent spel. Utifrån svensk idrotts värdegrundsdokument Idrotten vill tillsammans med barnkonventionen och Strategi 2025 ger vi tips på hur ni i förening kan arbeta i er förening.

Vid frågor kontakta:

Åsa Annerstedt

Idrottskonsulent

e-post: asa.annerstedt@svensktriathlon.org
tel: 0702-31 61 48

Publicerad: 2024-05-20

Senast uppdaterad: 2024-05-20

Författare: Ida Karlsson

SAMARBETSPARTNERS

Medlem i