Gå till innehåll
Svenska Triathlonförbundet
Svenska Triathlonförbundet

Att träna i Triathlon

En bild

Träning för barn & unga i triathlon

Svensk Triathlon arbetar ständigt med att skapa en trygg och kvalitativ verksamhet på alla nivåer inom vår idrott. Nedanstående grundläggande principer är centrala i Svenska Triathlonförbundets arbete med att erbjuda en attraktiv och stimulerande tillvaro för våra unga utövare. Svensk Triathlon strävar efter att:

  • Våra aktiva ska göra rätt sak vid rätt tillfälle.
  • Våra aktiva uppmuntras att på ett systematiskt och metodiskt sätt få genomgå varje utvecklingssteg i "triathlonstjärnan" för att på så sätt uppnå sin fulla potential i ett senare skede i karriären.
  • Våra träningsråd och riktlinjer ska anpassas efter varje individs egna förmåga samt ska varje individs fysiska, psykiska och sociala utvecklingstakt beaktas.
  • Vi samverkar med andra idrotter och upprepar inte utvecklingssteg unga aktiva redan uppnått genom sitt deltagande i andra idrotter. Därigenom bidrar vi till en optimal utveckling av ungas fysiska och idrottsliga förmåga på lång sikt.
  • Tävling för barn och ungdomar är inte skadligt så länge omgivningen, dvs. tränare, föräldrar eller andra vuxna inte lägger mer värderingar i själva tävlingsmomentet än den aktiva själv.
  • Barn och ungdomar ska träna och tävla för att de tycker att det är roligt och för att de själva väljer det.
  • Barn och ungdomsverksamheten ska bedrivas i enlighet med idrottens värdegrund inkluderat styrdokumenten Idrotten vill och Barnkonventionen.

Hur tränar man triathlon som barn eller ungdom?

Triathlon är en idrott som innehåller möjligheter att träna och tävla året runt. Under vintern finns vintertriathlon (cykling, löpning, skidor) och under sommaren finns traditionell triathlon och duathlon. Utmaningen i triathlon ligger i att utvecklas i tre (fyra om man räknar med växlingen) olika moment för att utveckla sin potential i triathlon. För att lyckas i triathlon är det viktigt att se idrotten som en gren både när det gäller träning och tävling. Eftersom många som börjar med triathlon har en idrottslig bakgrund från en annan idrott är det extra viktigt att i övergången formulera triathlon som en gren med olika moment.

Skilj på barn- och vuxenträning

Barn är barn och vuxna är vuxna. När det gäller träning för unga aktiva måste den i enlighet med Idrotten vill anpassas till barnens förutsättningar och mognadsgrad. Barn och ungdomar är mottagliga för olika fysiska stimuli i olika åldrar. Om unga aktiva tränas som en fullvuxen senior berövas barnen från att utveckla viktiga fysiska och motoriska förmågor/kapaciteter. Börjar man för tidigt med till exempel periodisering, formtoppning och specialisering kan träningsglädjen försvinna och man riskerar att aktiva slutar. (Läs om fler tips för att behålla aktiva i våra träningsmiljöer här!)

Nedan beskrivs några grundläggande tips när det gäller att träna olika kvaliteter i olika åldrar:

Det kan ofta kännas svårt när man ska kombinera 3 olika moment i sin träning. Nedan finner du träningsteori inom varje moment i triathlon:

Läs gärna också våra tips kring en säker och bra träning- och tävlingsmiljö här!

Publicerad: 2024-05-20

Senast uppdaterad: 2024-05-03

Författare: Ida Karlsson

SAMARBETSPARTNERS

Medlem i