Gå till innehåll
Svenska Triathlonförbundet
Svenska Triathlonförbundet

Projektstöd IF - Utveckling av träningsformer

Utveckling av träningsformer

Skillnaden mellan detta projektstöd och projektstöd Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer är att detta projektstöd handlar om att se över hur föreningens helhet angående träningsformer ser ut. Allas rätt att vara med är en del av idrottsrörelsens gemensamma värdegrund. Idag vet vi dock att föreningsidrotten inte är lika tillgänglig och öppen för alla. Projektstödet ska användas för att bidra till att barn- och ungdomsidrotten blir mer jämlik genom att skapa möjlighet för underrepresenterade grupper att delta, leda och påverka sin idrott. Det innebär insatser för att ta bort olika former av hinder för delaktighet och insatser för att göra barn- och ungdomsidrotten mer självklar och välkomnande för de som idag inte är en del eller avviker mot idrottens normer. Detta kan till exempel göras genom föreläsningar för ledare inom föreningen eller studiebesök hos andra föreningar.

Projektstödet kan med fördel riktas till områden med föreningsidrottsliga- och socioekonomiska utmaningar (”idrottssvaga områden”).

Insatserna behöver inte nödvändigtvis riktas mot en specifik underrepresenterad grupp av utövare. I stället kan de exempelvis handla om att höja ledares kunskap om hur idrottens normer påverkar individer och grupper eller säkerställa att föreningen har inkluderande träning- och tävlingsformer. Inom de inriktningar som anges nedan finns det även möjlighet att ge stöd till nya föreningar eller ny föreningsverksamhet.

Målgrupp


Målgruppen ska vara aktivitetsledare för barn och ungdomar och/eller barn och unga mellan 7-25 år.

Inriktningar som beviljas av Specialidrottsförbund Projekt ska beviljas för:

  • Att göra föreningsmiljön mer inkluderande för underrepresenterade grupper av barn och ungdomar
  • Att göra rekryteringsinsatser som riktar sig till underrepresenterade grupper

Inriktningar som beviljas av RF-SISU distrikt Projekt ska beviljas för:

  • Att göra föreningsmiljön mer inkluderande för underrepresenterade grupper av barn och ungdomar
  • Att i områden med föreningsidrottsliga- och socioekonomiska utmaningar (”idrottssvaga områden”) ge stöd till verksamhet och material efter föreningars behov. Här finns en större flexibilitet för RF-SISU distrikt som har möjlighet att ge projektstöd till ordinarie verksamhet i IF om det förväntas leda till ökad inkludering av underrepresenterade grupper.

Ansökan

  • Ansökan görs på föreningens sida i IdrottOnline under fliken Idrottsmedel.
  • För att söka ska du ha rollen ordförande, kassör eller idrottsmedel firmatecknare.
  • Beskriv projektets mål, syfte, genomförande, tidplan och budget. Ju mer information ni skickar in, desto tydligare och rättvisare bild får vi av ert projekt.
  • Perioden för projektstöd löper från 1 februari 2024 till 31 december 2025. Ansökningarna behandlas löpande, vilket gör det fördelaktigt att ansöka så fort som möjligt.

Sista ansökningsdag är 15 oktober 2025.
Kom ihåg att du även kan söka projektstöd direkt hos ditt RF-SISU Distrikt Länk till annan webbplats..

Fullständiga riktlinjer för stödet hittar du här! Pdf, 200.7 kB.

En bild

Publicerad: 2024-05-20

Senast uppdaterad: 2024-07-04

Författare: Ida Karlsson

SAMARBETSPARTNERS

Medlem i