Gå till innehåll
Svenska Triathlonförbundet
Svenska Triathlonförbundet

Bidrag

Bidrag och stöd för föreningsidrotten

​Det finns en mängd olika stöd och bidrag för föreningar som vill ta sin verksamhet till nästa nivå eller gynna barn och ungas hälsa och välmående. Ni som förening kan på olika sätt söka dessa bidrag genom olika organisationer som har som uppdrag att stödja idrotten i olika syften.

​Riksidrottsförbundet, eller RF som de också benämns, är idrottsrörelsens samlade organisation som har i uppgift att stödja, företräda och leda idrottsrörelsen i gemensamma frågor. Varje år tilldelas idrottsrörelsen ett statligt stöd vilket RF i sin tur ansvarar för att hantera och fördela till bland annat idrottsföreningar (IF), RF-SISU distrikt och specialidrottsförbund (SF).

​Idrottsföreningar kan i huvudsak söka direkt stöd för sin barn- och ungdomsverksamhet men möjligheten finns även att söka stöd för insatser att inkludera nyanlända i idrottsrörelsen oavsett ålder.

​​RF har sedan Riksidrottsmötet 2019 arbetat i dialog med SF och DF för att färdigställa nya regelverk för de bidrag som kommer att gälla för de kommande åren. Beslut om regelverken i sin helhet fattades av Riksidrottsstyrelsen (RS) i september och oktober 2019.

​De stöd som IF kan söka är:

  • Projektstöd till anläggningar – söks via sitt RF-SISU distrikt och Idrottonline.
  • Verksamhetsstöd för barn- och ungdomsidrott (LOK-stöd) – söks via Idrottonline.
  • Projektstöd barn- och ungdomsidrott – söks antingen via sitt RF-SISU distrikt eller SF och i Idrottonline.
  • Projektstöd inkludering – söks via sitt RF-SISU distrikt och Idrottonline.

Som förening kan ni hos oss på Svenska Triathlonförbundet ansöka om stöd i två av ovanstående kategorier; Verksamhetsstöd för barn- och ungdomsidrott (LOK-stöd) samt Projektstöd Barn & ungdomsidrott. Läs mer om de olika stöden nedan.

​​Kom ihåg! Ditt RF-SISU- distrikt har en mängd olika stödfunktioner för er föreningar. Hitta och ta kontakt med ditt distrikt här Länk till annan webbplats.!

Här kan du läsa mer om olika bidrag och stöd för idrottsrörelsen Länk till annan webbplats..

LOK-stöd
Projektstöd

Vid frågor kontakta:

Åsa Annerstedt

Idrottskonsulent

e-post: asa.annerstedt@svensktriathlon.org
tel: 0702-31 61 48

Publicerad: 2024-05-20

Senast uppdaterad: 2024-05-20

Författare: Ida Karlsson

SAMARBETSPARTNERS

Medlem i