Gå till innehåll
Svenska Triathlonförbundet
Svenska Triathlonförbundet

Tränarutbildning STF

Tri4funtränare

Utbildningen riktar sig till dig som är eller vill bli triathlontränare i en förening. Utbildningen fokuserar på åldrarna 7-15 år och ger en riktigt bra grund för att komma igång med barn och ungdomsträningen i föreningen.

Tri4Fun utbildning steg 1 genomförs digitalat i februari. Anmälan är stängd.
Tri4Fun utbildning steg 2 planeras preliminärt i Motala 26-28 april 2024, inbjudan kommer.

Juniortränare

För dig som vill vidareutveckla dig att träna äldre ungdomar i en förening. Under en helg utbildar vi dig i triathlonträning för åldrarna 15-20 år. Utbildningen bygger vidare på det man lärt sig på tri4fun-utbildningen men här jobbar vi istället med träning under och efter puberteten. Stort fokus på hur det är att vara tränare i praktiken och innehållet består både av teori och praktiska övningar i alla tre grenarna. Utbildningen genomfördes senast 23-24 april 2016.


Svenska Triathlonförbundets utbildningsstege

Svenska Triathlonförbundets utbildningskoncept har sin grund i RF:s strävan mot ett livslångt idrottande. Grundtanken som illustreras i modellen nedan är "Så många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt". Svenska Triathlonförbundets utbildningar riktar sig således till tränare för barn och ungdomar på alla nivåer och ambitioner. Svenska Triathlonförbundets utbildningsstege bygger på ett samarbete med SISU Idrottsutbildarna.

Vid frågor kontakta:

Åsa Annerstedt

Idrottskonsulent

e-post: asa.annerstedt@svensktriathlon.org
tel: 0702-31 61 48

En bild

Barn- och ungdomsledarutbildning

Barn- och ungdomsledarutbildningen riktar sig till ledare för åldrarna 7-15 år. Utbildningen är indelad i tre delkurser. Du behöver genomföra alla tre delarna för att bli certifierad tri4fun-tränare. Du kan gå dem i valfri ordning under ett år, nedan nämnda ordning är dock att föredra. Läs mer om utbildningarna nedan.

Plattformen är en grundläggande utbildning för barn- och ungdomsledarskap som arrangeras av SISU idrottsutbildarna. Utbildningen hålls regelbundet av de olika SISU-distrikten och är indelad i fyra olika delar: Barnet i centrum, Ledarskap, Utveckling och Pedagogik. Kontakta ditt lokala SISU-distrikt för info om nästa utbildningstillfälle.

Läs mer om Plattformen här ›› Länk till annan webbplats.


GTU 1

(Grundläggande tränarutbildning) är en tväridrottslig tränarutbildning för åldrarna 11-15 år som arrangeras av SISU idrottsutbildarna. Utbildningen är en fortsättning på Plattformen. GTU1 arrangeras regelbundet av de olika SISU-distrikten och är indelad i två stora delar: tränarskap och träningslära. Kontakta ditt lokala SISU-distrikt för info om nästa utbildningstillfälle.

Läs mer om GTU1 här ›› Länk till annan webbplats.


Tri4fun
är en grundläggande tränarutbildning som arrangeras av Svenska Triathlonförbundet. Utbildningen innefattar tränarskap, träningslära samt teori och praktik i simning, cykel och löpning. Ett stort fokus ligger på hur det är att vara tränare i praktiken, så att deltagarna efter utbildningen ska ha kunskap och verktyg för att bedriva kvalitativ triathlonträning för barn och ungdomar i åldrarna 7-15 år.

Juniortränarutbildning

För att bli juniortränare ska du vara certifierad barn- och ungdomsledare och ha genomfört minst 15 timmars praktik. Dokumentation bifogas i samband med anmälan till utbildningen.

GTU 2 (Grundläggande tränarutbildning 2) är en gränsöverskridande utbildning för tränare för åldrarna 14-19 år. Utbildningen som arrangeras av SISU idrottsutbildarna är en fortsättning på GTU1. Utbildningen hålls regelbundet av de olika SISU-distrikten och är indelade i två delar: tränarskap och träningslära. Kontakta ditt lokala SISU-distrikt för info om nästa utbildningstillfälle.

Läs mer om GTU 2 här ›› Länk till annan webbplats.

Triathlontränare Junior är en grenspecifik utbildning som lär ut kunskap kring varje gren samt tävling- och träningsplanering.

Praktik innebär att du arbetar som tränare för ungdomar i åldern 15-20 år i minst 20 timmar. När du lämnat in dokumentation på att du genomfört din praktik blir du certifierad Juniortränare i triathlon.


Elittränare

För att bli elittränare måste du vara certifierad juniortränare och ha ett starkt intresse av att utveckla svensk triathlon.

ETU (elittränarutbildning) anordnas av SISU idrottsutbildarna och sträcker sig över två år. Under dessa två år arbetar du tillsammans med förbundskaptener och sportchef, i syfte att genomföra din praktik och din triathlonutbildning i tätt samarbete med dem som arbetar med eliten. När du efter dessa två år fullgjort din praktik blir du certifierad elittränare i triathlon.

Vid frågor kontakta:

Susanne Barkholt

Sportchef

e-post: susanne.barkholt@svensktriathlon.org
tel: 0708-86 79 19

Publicerad: 2022-11-30

Senast uppdaterad: 2024-02-02

Författare: Ida Karlsson

Sponsorer

Medlem i