Hoppa till sidans innehåll

Projektstöd IF


Projektstöd IF barn- och ungdomsidrott

Det finns många bra idéer om hur barn- och ungdomsidrotten kan utvecklas i våra föreningar i Triathlon Sverige. För att hjälpa till att göra en del av idéerna till verklighet kan idrottsföreningar söka projektstöd.

Med idrottens Projektstöd vill Riksidrottsförbundet och Svenska Triathlonförbundet ge fler unga chansen att uppleva triathlon och bli en del av vår idrott. Genom Projektstöd IF (före detta idrottslyftet) kan din förening söka pengar till triathlonverksamhet för barn och ungdomar mellan 7-25 år.

Inför år 2020 har riksidrottsförbundet valt att fasa ut det tidigare bidragssystemet Idrottslyftet och istället döpt om idrottens bidrag till olika så kallade projektstöd. För barn- och ungdomsidrotten innebär detta i stort sätt bara att bidragen har bytt namn samt att vissa kriterier för vad föreningen kan söka bidrag för har förändrats.

Syftet med projektstödet är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med idrottens gemensamma mål, Strategi 2025.

Alla aktiviteter som genomförs inom Svensk Triathlon ska grunda sig på idrottens värdegrund "Projketstödet ska stärka och utveckla världens bästa barn- och ungdomsidrott så att fler flickor och pojkar väljer att idrotta i föreningar där verksamheten bedrivs utifrån Idrotten vill”

Sveriges triathlonföreningar har under åren 2020–2021 möjlighet att söka projektstöd inom följande kategorier:

OBS! Just nu finns en tillfällig ansökningskategori till följd av Covid-19/Corona och dess påverkan på idrotten:

Föreningar kan också söka projektstöd direkt hos sitt RF-SISU Distrikt för ovan nämda kategorier med också i följande kategori:

 • Stärka idrotten i områden som har låg andel deltagare i idrottsföreningar eller få föreningar/idrotter.

Läs mer om RF:s bakgrund och riktlinjer kring Projektstöd för barn- och ungdomsidrott här >>>
Läs mer på RF:s hemsida om Barn- och ungdomsidrott >>> 

Grundkriterier för att få söka projektstöd

 • Föreningen ska ha betalat medlemsavgiften till Svenska Triathlonförbundet
 • Föreningen ska ha återrapporterat tidigare Idrottslyftsprojekt
 • Föreningen ska ha redovisat LOK-stöd under 2019*
 • Föreningen ska ha ett befintligt samarbete med SISU Idrottsutbildarna**

*Undantag kan göras för föreningar som vill starta upp verksamhet för barn och ungdomar.
**Föreningar som inte har ett etablerat samarbete med SISU kan beviljas medel förutsatt att ett samarbete startas upp.

Om föreningen har verksamhet men inte har registrerat LOK-aktiviteter kontakta Lina Hörnbäck, Idrottskonsulent, Svenska Triathlonförbundet, telefon: 0732-331016 e-mail: This is a mailto link.

Ansökan

 • Ansökan görs på föreningens sida i IdrottOnline under fliken Idrottsmedel.
 • För att söka ska du ha rollen ordförande, kassör eller idrottsmedel firmatecknare.
 • Beskriv projektets mål, syfte, genomförande, tidplan och budget. Ju mer information ni skickar in, desto tydligare och rättvisare bild får vi av ert projekt. 
 • Perioden för projektstöd löper från januari 2020 till oktober 2021. Ansökningarna behandlas löpande, vilket gör det fördelaktigt att ansöka så fort som möjligt.

Sista ansökningsdag är 15 oktober 2021.  
Kom ihåg att du även kan söka projektstöd direkt hos ditt RF-SISU Distrikt.

Här finns en instruktionsfilm om hur man ansöker om Idrottsmedel i IdrottOnline.

RF har även en manual om hur man ansöker.

Fördelningsprinciper

 • Hänsyn tas till utfall från tidigare bidrag från Idrottslyftet
 • Hänsyn tas till LOK-stödsstatistik (antal sammankomster och deltagartillfällen) från 2018
 • Hänsyn tas till långsiktighet i verksamheten
 • Översikt görs av antal utbildade ledare i föreningen
 • Översikt görs av deltagarstatistik på arrangemang 2018/2019

Åtaganden

 Föreningar förbinder sig att:

 • Skicka in återrapport via IdrottOnline senast 30 januari för de satsningar som beviljades under föregående år.
 • Rapportera LOK-stöd för Idrottslyftsaktiviteterna samt övrig barn- och ungdomsverksamhet.
 • Ha minst ett ledarlett träningstillfälle per vecka för barn/ungdomar.
 • Redogöra för samarbete med SISU Idrottsutbildarna.

Om verksamheten inte genomförs som planerat, om verksamheten inte är ändamålsenlig eller om återrapportering inte sker enligt riktlinjerna så är föreningen återbetalningsskyldig.


Har du frågor eller behöver vägledning gällande Projektstöd för barn- och ungdomsidrott, kontakta Lina Hörnbäck;
This is a mailto link eller 073 233 10 16.

Uppdaterad: 15 APR 2020 08:25 Skribent: Lina Hörnbäck
Epost: Adressen Gömd

Sponsorer

 


Playitas


 

   

      

 


 

  

 


 

 

 


Medlem i

etu_logo_4c JPG


Itu

SOKPostadress:
Svenska Triathlonförbundet
Nedre Kaserngården 5
415 27 Göteborg

Besöksadress:
Nedre Kaserngården 5
415 27 Göteborg

Kontakt:
Tel: 0317266186
E-post: This is a mailto link

Se all info