Hoppa till sidans innehåll

Idrottslyftet


Med Idrottslyftet vill Svenska Triathlonförbundet ge fler unga chansen att uppleva triathlon och bli en del av vår idrott. Genom Idrottslyftet kan din förening söka pengar till triathlonverksamhet för barn och ungdomar mellan 7-25 år.
  
Alla aktiviteter som genomförs inom Idrottslyftet ska grunda sig på idrottens värdegrund "Idrottslyftet ska stärka och utveckla världens bästa barn- och ungdomsidrott så att fler flickor och pojkar väljer att idrotta i föreningar där verksamheten bedrivs utifrån Idrotten vill”
 
Se en kort film om Idrottens värdegrund.

 
 

 

Så här funkar Svenska Triathlonförbundets Idrottslyft
 
 • STF-föreningar kan söka bidrag till barn och ungdomsverksamhet för åldrarna 7-25 år.
 • Det finnas olika bidragspaket att söka utifrån föreningens behov.
 • För att kunna söka behöver föreningen uppfylla grundkriterierna. Se nedan.
 • Man ansöker och återrapporterar via IdrottOnline.
 • Ansökningarna behandlas löpande därför är det fördelaktigt att söka så tidigt på året om möjligt.

IMG_7562

 
 
Bidragspaket
 
 
 
Grundkriterier
 
 • Föreningen ska ha betalat medlemsavgiften till Svenska Triathlonförbundet
 • Föreningen ska ha återrapporterat tidigare Idrottslyftsprojekt
 • Föreningen ska ha redovisat LOK-stöd under 2018*
 • Föreningen ska ha ett befintligt samarbete med SISU Idrottsutbildarna**
*Undantag kan göras för föreningar som vill starta upp verksamhet för barn och ungdomar.
Om föreningen har verksamhet men inte har registrerat LOK-aktiviteter kontakta Adam Kjellström, Idrottskonsulent, Svenska Triathlonförbundet, telefon: 0732-331016 e-mail: This is a mailto link
**Föreningar som inte har ett etablerat samarbete med SISU kan beviljas medel förutsatt att ett samarbete startas upp.
 
 
Fördelningsprinciper
 
 • Ansökningarna behandlas löpande, vilket gör det fördelaktigt att ansöka så fort som möjligt, sista ansökningsdag är 31 oktober 2019.
 • Hänsyn tas till utfall från tidigare bidrag från Idrottslyftet
 • Hänsyn tas till LOK-stödsstatistik (antal sammankomster och deltagartillfällen) från 2018
 • Hänsyn tas till långsiktighet i verksamheten
 • Översikt görs av antal utbildade ledare i föreningen
 • Översikt görs av deltagarstatistik på arrangemang 2018/2019
 
Åtaganden
 
Föreningar förbinder sig att:
 • Skicka in återrapport via IdrottOnline senast 31 december 2019
 • Rapportera LOK-stöd för Idrottslyftsaktiviteterna samt övrig barn- och ungdomsverksamhet.
 • Ha minst ett ledarlett träningstillfälle per vecka för barn/ungdomar
 • Redogöra för samarbete med SISU Idrottsutbildarna
Om verksamheten inte genomförs som planerat, om verksamheten inte är ändamålsenlig eller om återrapportering inte sker enligt riktlinjerna så är föreningen återbetalningsskyldig.
 
 
Läs mer
 
 
 
  
 
 
  
Uppdaterad: 13 FEB 2019 14:32 Skribent: Lotta Johansson

Sponsorer

 


Playitas


 

   

      

 


 

  

 


 

 

 


Medlem i

etu_logo_4c JPG


Itu

SOK 

 


  #tri4funsweden
Postadress:
Svenska Triathlonförbundet
Nedre Kaserngården 5
415 27 Göteborg

Besöksadress:
Nedre Kaserngården 5
415 27 Göteborg

Kontakt:
Tel: 0317266186
E-post: This is a mailto link

Se all info